Christ'l Joris: 'Met deze strategie valt alles op zijn plaats'

CEO Dominiek Plancke kondigde recent de nieuwe langetermijnstrategie van ETAP Lighting aan. Het bedrijf zal in de toekomst nog meer inzetten op Light-as-a-Service, en zo bijdragen aan circulaire verlichting en bij uitbreiding een circulaire economie. “Deze strategie is de perfecte vertaling van ons verlangen naar duurzaamheid,” aldus Christ’l Joris, familiale voorzitter van de raad van bestuur.

Het samenspel tussen de raad van bestuur en CEO is vaak gemakkelijker in een familiebedrijf.
Christ'l Joris (ETAP)

Circulaire verlichting

ETAP is al jaren een toonaangevende producent van energiezuinige verlichtingsoplossingen met een lange levensduur. De producten worden zo ontworpen dat verlichting minder snel vervangen moet worden, en er dus minder grondstoffen nodig zijn. Maar hun ambitie reikt verder dan dat. “We willen inspelen op twee heel belangrijke uitdagingen waar de samenleving voor staat,” licht Christ’l Joris toe, familiaal voorzitter van de raad van bestuur. “Enerzijds is er de klimaatverandering, anderzijds de schaarsheid van grondstoffen. Door in te zetten op circulaire verlichting spelen we in op beide. We willen de meest duurzame verlichting produceren die zo lang mogelijk in de markt kan blijven. Maar daar stopt het niet. We willen onze producten ook ontwikkelen in functie van onderhoud, hergebruik en recyclage. Alles wordt ontworpen in het licht van circulariteit. Zo kunnen we als bedrijf de cirkel sluiten. Ik vind dat een geweldig iets, op die manier valt voor mij alles op zijn plaats.”

Duurzaamheid als familiale waarde

Niet alleen voor ETAP is duurzaamheid een vaststaand gegeven, ook voor de familie is het niet nieuw. “Duurzaamheid is altijd één van de familiale waarden geweest,” licht Christ’l toe. “Het staat al van bij het begin in ons familiecharter. Onze familiale waarden zijn in de eerste plaats continuïteit, innovatie en creativiteit, en als derde verantwoordelijkheidszin naar anderen en naar de maatschappij. Dat laatste wordt steeds gekoppeld aan de inzichten en noodzakelijkheid van het moment. We merken bij de huidige generatie dat dat vaak vertaald wordt als ‘duurzaamheid’. Dat is geen breuk met het verleden, hoogstens een actuelere invulling. Met deze langetermijnstrategie hebben we een perfecte vertaling gevonden van ons verlangen naar duurzaamheid.”

Familie als versterkende factor

Christ’l ziet het familiale karakter van ETAP als groot voordeel om in te zetten op duurzaamheid. “Het samenspel tussen de raad van bestuur en CEO is vaak gemakkelijker in een familiebedrijf, waar de aandeelhouders een zware doorslag kunnen geven op de strategie. We zijn immers niet afhankelijk van een meer gespreid en anoniem aandeelhouderschap zoals op de beurs, of van analisten die je beoordelen op andere punten dan duurzaamheid. Het is heel belangrijk aan de lange termijn te mogen en kunnen denken. Dat is bovendien verankerd in ons familiecharter. Als familie staan we helemaal achter het engagement dat we met ETAP aangaan, ook en vooral in moeilijke tijden.”

Dat engagement vervult de familie niet alleen vanuit de raad van bestuur. De familie is vandaag meer vertegenwoordigd in de operaties dan enkele jaren geleden. Norbert Joris, de oprichter van ETAP en vader van Christ’l, was van mening dat de familie niet noodzakelijk in de operaties vertegenwoordigd moest zijn. Dat ziet Christ’l op vandaag toch anders. “Ik vind het wel belangrijk dat de familie in het bedrijf werkt. Zo is mijn broer mee verantwoordelijk voor het in de markt zetten van LaaS (Light-as-a-service, de opstap naar circulariteit) en werkt één van mijn zoons mee in de ontwikkeling en product management.” Dat ze net in die functies actief zijn, is geen toeval. Op die manier draagt de familie actief bij aan de ontwikkeling en vermarkting van producten in een circulaire strategie.

Externe invloeden

Daarnaast behoudt de familie een heel open blik. “We vinden het belangrijk dat ook externe vertegenwoordigers mee de richting van ons bedrijf bepalen. Met een dergelijk ingrijpende verandering moet veel input van buiten kunnen komen. Zo hebben we met Dominiek Plancke een externe CEO die niet in ons bedrijf is doorgegroeid, maar de sector wél erg goed kent. Hij is er, net als wijzelf en onze raad van bestuur, van overtuigd dat inzetten op duurzaamheid dé opdracht is. Onze raad van bestuur bestaat bovendien ongeveer de helft uit (ook internationale) externe bestuurders. Dat is een grote troef.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer