Dag van het Familiebedrijf brengt het eerste Belgische onderzoek naar Family Offices

In opdracht van Het Familiebedrijf bracht Professor dr. Anneleen Michiels, samen met Prof. dr. Wim Voordeckers en PhD studente Silke Vandermeulen (UHasselt) het Belgische landschap rond family offices in kaart. Op de Dag van het Familiebedrijf op 3 oktober deelt ze haar bevindingen, en zet ze ook een en ander in perspectief ten opzichte van internationale ontwikkelingen.

Het is meteen een belangrijke primeur: hoe onze bedrijfsfamilies de creatie en de werking van een family office aanpakken wordt geïllustreerd op basis van het eerste Belgische onderzoek over family offices. ‘Als Scholar-in-Residence aan Grand Valley State University, Michigan raakte ik geïntegreerd omtrent de talrijke family offices die er in het midwesten van de Verenigde Staten werden opgezet’, zegt Anneleen Michiels. De regio kent vele vermogende families. ‘Daardoor is er al langer een grote professionalisering, en er is tevens een grote openheid. Amerikanen hebben nu eenmaal minder schroom als het over geld gaat’, glimlacht Anneleen Michiels. Er was een nauwe samenwerking met deze universiteit, en dat leidde tot een presentatie op een conferentie van het Family Firm Institute, vorig jaar in Boston. ‘De presentatie omvatte de werking van een 70-tal family offices, hun uitdagingen, hun noden.’

Terug in België stelde Anneleen Michiels vast dat family offices hier nog in de kinderschoenen stonden. ‘Er is wel veel academisch onderzoek naar familiebedrijven, maar rond bedrijfsfamilies en hun investeringsbeleid bijvoorbeeld in de vorm van family offices, weten we veel minder.’

Jozef Lievens gaf de aanzet om een gedegen onderzoek op te zetten in België rond family offices. ‘Dat leidde tot gesprekken met experts, dienstverleners en uiteraard ook met een aantal vertegenwoordigers van Belgische family offices’, zegt Anneleen Michiels.

De resultaten en bevindingen van dat onderzoek worden exclusief voorgesteld op 3 oktober op de Dag van het Familiebedrijf. Een tipje van sluier: ondanks het verschil in schaal lijken de noden en verwachtingen van de Belgische family offices gelijkenissen te vertonen met deze uit de Verenigde Staten. ‘Er zijn echter ook enkele verschillen, zoals de vragen omtrent de juiste definitie en structuur. Veel familiebedrijven hebben iets wat ze omschrijven als een family office. Maar er heerst wat spraakverwarring: dat kan gaan van gezamenlijke investeringen, tot administratieve ondersteuning van de familie en organisatie van de familiale governance. Maar ook over de samenhang van een familie, die cohesie komt niet vanzelf.’ Ook de rol van filantropie is een groot verschil, merkt Anneleen Michiels nog op.

Family Offices is het centraal thema van de Dag van het Familiebedrijf op dinsdag 3 oktober in de Handelsbeurs in Gent. Wil u er alles over te weten komen, schrijf u dan hier in!

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer