Dag van het Familiebedrijf - Jozef Lievens: "In crisistijd is een sterk eigenaarsteam een grote troef"

De governance van een familiebedrijf wordt vaak voorgesteld aan de hand van de governance-driehoek met 3 pijlers: de eigenaars, de raad van bestuur en het management. De samenwerking tussen deze drie essentiële stakeholders bepaalt het succes van het familiebedrijf. Jozef Lievens, partner bij Roots Advocaten en co-gedelegeerd bestuurder van familiebedrijf.be, schreef een nieuw naslagwerk over één van deze pijlers, het eigenaarsteam. In Een sterk eigenaarsteam, troef voor het familiebedrijf gaat Jozef op zoek naar het geheim achter performante eigenaarsteams.

In de klassieke literatuur over governance van familiebedrijven wordt sterk gefocust op de raad van bestuur: hoe wordt hij samengesteld, wat is zijn functie, hoe wordt hij geëvalueerd? Ook over management is er uitgebreide literatuur voorhanden. Maar een cruciaal element van de governance van het familiebedrijf, het eigenaarsteam, bleef tot dusver onderbelicht. Tot die vaststelling kwam ook Jozef Lievens. “Ik stel nochtans vast in de praktijk als consultant voor familiebedrijven dat eigenaars ook een team vormen. Bovendien leiden performante eigenaarsteams tot performante familiebedrijven. Het is dus van groot belang dat we nagaan hoe performante eigenaarsteams kunnen gevormd worden.”

“We hebben vastgesteld dat een eigenaarsteam succesvol is als het aan vijf succesfactoren beantwoordt,” gaat Jozef verder. “Ten eerste moet het team een gedeelde eigenaarsvisie hebben. Dat is het fundament waarop het team functioneert. Daarnaast is het van belang dat het team engagement en inzet toont, een duidelijke rolverdeling uitwerkt, werkt aan constructieve relaties en een efficiënte teamorganisatie uitbouwt. Wanneer de eigenaars bewust aan deze vijf factoren werken kunnen ze evolueren naar een performant eigenaarsteam.”

En dat het eigenaarsteam performant is, is van groot belang. Sterke eigenaarsteams zijn namelijk cruciaal voor het succes van het familiebedrijf, ook tijdens een crisis. “Bij uitstek in crisistijden is een sterk eigenaarsteam een grote troef”, aldus Jozef. “Dan moet je bezig zijn met de problemen die de crisis met zich meebrengt (problemen met de cashflow, bestellingen of personeel), en niet met conflicten tussen eigenaars. Een sterk leiderschapsteam is dan bij uitstek heel belangrijk.”

Bent u benieuwd naar meer? Tijdens de Dag van het Familiebedrijf licht Jozef Lievens het geheim achter een sterk eigenaarsteam, en het belang ervan in crisistijd, toe aan de hand van zijn recente werkEen sterk eigenaarsteam, troef voor het familiebedrijf. De deelnemers aan de Dag ontvangen na afloop bovendien gratis het nieuwe naslagwerk over eigenaarsteams.

Wil u er graag bij zijn? U kan hier inschrijven.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer