Dag van het Familiebedrijf: opnieuw een topper

Naar jaarlijkse gewoonte was de Gentse Handelsbeurs dinsdag jongstleden het toneel van de Dag van het Familiebedrijf. Centraal thema van de avond was de groei van de familie en het familiebedrijf. Aan de hand van 4 boeiende getuigenissen, aangevuld met best practices en bevindingen van experten, kregen de aanwezigen inzicht in hoe mogelijke groeipijnen binnen het familiebedrijf getackeld kunnen worden. De avond werd in goede banen geleid door nieuwsankers Wim De Vilder en Hanne Decoutere en geïllustreerd met een reeks amusante bedrijfsfilmpjes, met Jelle De Beule in de hoofdrol. Het werd een uiterst boeiende avond vol bruikbare tips, die uitmondde in een heerlijk walking dinner en leerrijke babbels onder gelijkgestemden.

Wanneer het familiebedrijf groeit - zo blijkt uit een poll aan het begin van de avond - wordt het vinden van geschikt personeel en het professionaliseren van het bedrijf de allergrootste prioriteit, gevolgd door het uitstippelen van een sterke strategie en het vinden van nieuwe middelen. Groeit de familie zelf, dan worden communicatie en samenwerking cruciale factoren binnen de organisatie. Een familiaal charter opstellen of opvolgers klaarstomen lijkt voor de aanwezigen van minder groot belang. “Vermoedelijk omdat er de voorbije jaren al heel wat familiale charters werden opgesteld en al een pak opvolgers werden klaargestoomd in onze Opvolgersacademie,” verklaart Jozef Lievens, co-gedelegeerd bestuurder bij het IFB.

Speciaal voor de Dag van het Familiebedrijf werden ook Dr. Anita Van Gils, professor strategisch ondernemerschap aan de Nederlandse Windesheimuniversiteit, en Dr. Wouter Broeckaert, doctor in de Economische Wetenschappen en onderzoeker aan Odisee KU Leuven, uitgenodigd. Anita benadrukt dat familiebedrijven een enorm voordeel hebben bij het aantrekken van personeel. “Familiebedrijven staan doorgaans bekend als goede werkgevers waar op de werkvloer ook een hoge betrokkenheid heerst. De persoonlijke aanpak en het familie-imago kunnen dus doorslaggevend zijn bij het rekruteren van nieuwe medewerkers. Dat mag je als familiebedrijf uitspelen.” Dat strategie als minder belangrijk wordt ervaren, verbaast Van Gils. “Als bedrijf moet je mee zijn met de ontwikkelingen op de markt: digitalisering, artificiële intelligentie, wijzigende handelsbetrekkingen… Als familiebedrijf moet je je soms durven losrukken uit een vast netwerk en vernieuwing opzoeken.”

Ook Wouter Broeckaert hamert op het belang van strategie binnen het familiebedrijf. “Als je als familiebedrijf wil groeien, is innovatie onontbeerlijk. Familiebedrijven worden vaak gezien als bedrijven die vasthouden aan tradities, maar ook hier is innovatie onmisbaar. Onze regio’s bieden een perfect klimaat voor vernieuwing dankzij onderwijs, opleiding en creativiteit. Daar ligt onze sterkte. Daarin kunnen we ons onderscheiden. Zo kunnen we groeien.”

SCE

Bij SCE, ontwerper en bouwer van silo’s, staat momenteel de tweede generatie aan het roer. Na de crisis in 2008 besloot het bedrijf dat België te klein was en betrad het ook buitenlandse markten. Niet alleen de buurlanden, maar ook een spontane gok richting Azië bleek een schot in de roos. “We wilden deze plotse groei ook duurzaam maken en stippelden een plan uit. Door een toevallige ontmoeting kregen we hierbij externe hulp en konden we door professionalisering en een doordachte strategische aanpak nieuwe, goede mensen aantrekken,” meldt Francky Vanparys, CEO. “Je moet als bedrijf over voldoende zelfkennis beschikken,” vult broer Andy, Head of Business Development en Managing Director, aan. “Welke competenties heb je zelf? Welke competenties heb je nog nodig? En waar vind je die? Uiteindelijk zijn de mensen de kern van de zaak. Zonder de juiste mensen kan je niet groeien.”

LVD Company

Bij LVD Company staat innovatie centraal. Het Wevelgemse bedrijf heeft hiervoor een intern overlegplatform georganiseerd. Door overleg tussen ingenieurs onderling, maar ook tussen ingenieurs, sales, marketing en logistics wordt het teamwerk sterker, het product beter en de loyaliteit groter. Ook flexibiliteit en wendbaarheid zijn uiterst belangrijke eigenschappen volgens CEO Carl Dewulf. Als kleinste van de grote wereldspelers moet het bedrijf vlot kunnen inspelen op markttendensen en mee blijven innoveren. “We evolueren steeds meer naar industrie 4.0. We hebben nog steeds logge machines en zware bruggen nodig om platen te maken, maar ons hoofdproduct wordt stilaan software. Dienstverlening wordt steeds belangrijker en ook daarop moeten we voorbereid zijn.”

Van Roey

Met een groep van negen bedrijven heeft ook Van Roey veel ervaring met groei binnen een familiebedrijf. Maar liefst acht generaties zijn reeds de revue gepasseerd bij Van Roey. Vandaag zijn we bij de negende generatie aanbeland. Hoewel er binnen de raden van bestuur van de negen bedrijven binnen de groep wel telkens één familielid aanwezig is, is er sinds de jaren 1970 geen enkele Van Roey operationeel actief in het bedrijf. De input van goede, externe mensen is er onmisbaar, en mensen met de juiste competenties kunnen dan ook sterk doorgroeien in het bedrijf. Voorbeeld hiervan is huidig gedelegeerd bestuurder Eddy Cox, die als projectleider startte. De langetermijnvisie en de bedrijfscultuur en -waarden blijven bij Van Roey van groot belang. “De motor voor onze groei is het uitbouwen van langetermijnrelaties met onze klanten, waaronder ook heel wat andere familiebedrijven. Wij surfen als het ware mee op elkaars succes. Wij zijn bovendien een waardengedreven organisatie die niet puur stenen stapelt, maar ook heel wat diensten verleent,” voegt Eddy nog toe. “Zo gaan wij als bouwbedrijf niet enkel ontwerpen en bouwen, maar ook financieren en exploiteren.”

“Er zijn heel wat vormen van innovatie die de groei van een familiebedrijf kunnen stimuleren,” beaamt Wouter. “Je kan niet alleen producten innoveren, maar je kan ook processen aanpakken of de organisatie of de bedrijfsstructuur… Innovatie is een totaalverhaal. Familiebedrijven hebben het voordeel dat ze de vele puzzelstukjes gemakkelijk kunnen samenbrengen, want een langetermijnvisie in combinatie met bedrijfswaarden en externe perspectieven biedt een vruchtbare basis voor groei.”

Etex

Ook bij Etex, waar de vierde generatie aan zet is, zijn geen familieleden actief in het bedrijf. De band tussen bedrijf en familie wordt er onder meer versterkt via de familieraad. “De familieraad komt 8 à 10 keer per jaar samen en organiseert ook tal van activiteiten die de betrokkenheid stimuleren: bedrijfsbezoeken, stages, speeddates met bestuurders, kampen, maar ook sporttornooien of opleidingen dragen bij tot de binding met het bedrijf.”

“Dergelijke betrokkenheid vanop afstand is niet evident,” weet ook Jozef Lievens. “Etex kent een gesofisticeerd, grondig uitgedokterd systeem van familiale governance. Dit vraagt tijd én discipline, maar het creëren van deze betrokkenheid is cruciaal voor het voortbestaan van het familiebedrijf.”

Een succesvolle avond

“We merken vanavond dat familiebedrijven bijzonder professioneel omspringen met de groei van het bedrijf of de familie,” besluit Patrick De Schutter, co-gedelegeerd bestuurder van het IFB. “Groeit het bedrijf? Dan kan je maar beter tijdig professionaliseren om vervolgens te innoveren. Groeit de familie? Dan blijkt de inbreng van externen, het maken van afspraken, het langetermijndenken en het klaarstomen van opvolgers bijzonder nuttig om de groeipijnen te ontzenuwen. We zijn dan ook erg verheugd dat de bedrijven die vanavond het woord kregen een toonbeeld zijn van een goede governance, en zijn ervan overtuigd dat ook de andere bedrijven hier vanavond iets van konden opsteken. Het werd zo alweer een enorm geslaagde editie van de Dag van het Familiebedrijf.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer