Danneels zet met extern CEO een cruciale stap in verdere professionalisering

Pascal Danneels, eigenaar van projectontwikkelaar en bouwbedrijf Danneels, droeg in de zomer de operationele leiding over aan extern CEO Karsten Foekens. Pascal zal zich in de toekomst concentreren op strategie en verdere groei, terwijl Karsten de touwtjes van het bedrijf stevig in handen houdt. We zochten hen op voor een dubbelinterview.

De klik die we hebben met ons twee is de kracht van onze samenwerking.
Karsten Foekens

Persoonlijke klik

Een kleine drie jaar geleden besliste Pascal Danneels dat hij stilaan een stap opzij zou zetten binnen het bedrijf. “Ik was op zoek naar een rechterhand aan wie ik later de operationele leiding zou kunnen overdragen,” steekt Pascal van wal. Die rechterhand vond hij bij de toen 31-jarige Karsten Foekens. “Al na een aantal maanden wist ik welk vlees ik in de kuip had, en sinds vorige zomer heb ik Karsten voorgesteld als CEO van Danneels,” aldus Pascal.

Het is duidelijk dat Karsten en Pascal elkaar goed aanvoelen. “De klik die we hebben met ons twee is de kracht van onze samenwerking,” bevestigt Karsten. “We snappen elkaar 9 van de 10 keer, we hebben dezelfde insteek en dezelfde visie. Dat matcht gewoon.” De korte lijn tussen hen beiden is hierbij een versterkende factor. “Een familiebedrijf is helemaal anders dan een groot (internationaal) bedrijf. Ik heb 5 jaar bij een grote retailer gewerkt. De invloed die je daar hebt als mens en als manager is erg beperkt. Je bent niet meer dan een uitvoerder van het beleid dat in Duitsland wordt bepaald. Dat is hier helemaal anders.”

Duidelijke rolverdeling

Naast de persoonlijke klik is de duidelijke rolverdeling tussen Karsten en Pascal deel van hun succesformule. “Pascal is nog steeds erg actief binnen Danneels,” aldus Karsten. “Al is het wel duidelijk wat ons beider rollen zijn.” En om die rollen toe te lichten gebruikt Pascal graag een metafoor uit de maritieme sector. “Vroeger was ik de kapitein van mijn eigen schip,” licht Pascal toe. “Nu zie ik mezelf meer als de reder. Ik ben nog steeds de eigenaar van mijn schip, maar ik stap zelf van boord en stel Karsten aan als kapitein. Als reder heb ik echter 1 probleem: ik heb slechts één schip. Ik zal me vanaf nu dan ook vooral bezighouden met het zoeken naar andere schepen.” Pascal concentreert zich in de toekomst dus vooral op de strategie van Danneels en het detecteren van groeiopportuniteiten.

Raad van advies

In die optiek van groei kadert de benoeming van Karsten in een verdere professionalisering van het bedrijf. Naast het benoemen van een extern CEO, maakte Pascal een aantal jaar geleden ook werk van een raad van advies. Die raad bestaat uit 3 externe adviseurs, die Danneels bijstaan in hun verdere professionalisering. “Bij het samenstellen van de raad van advies vond ik het heel belangrijk op zoek te gaan naar mensen die actief zijn op een niveau hoger dan Danneels. We hebben mensen nodig die onze volgende fase al doorlopen hebben. Zo krijgen we tips en tricks van ondernemers op een ander niveau, die de groeipijnen en successen van hun bedrijf met ons kunnen delen.”

En dat is al heel waardevol gebleken. Zo stelde de raad van advies voor om de focus te verleggen van een omzetgedreven naar een winstgedreven onderneming. “Dat is een heel belangrijk advies,” aldus Pascal. “Want bij een omzetgedreven bedrijf rust de verantwoordelijkheid volledig op de schouders van de verkopers. Zij draaien per slot van rekening de omzet. Dat betekent natuurlijk ook dat slechts 10% van je bedrijf een boodschap heeft aan je doelstellingen. Door dat in vraag te stellen en onze onderneming winstgedreven te maken kunnen we alle medewerkers een deel van de verantwoordelijkheid geven. Dat is veel zinvoller.”

Het is geen toeval dat net de raad van advies een cruciale rol speelde bij dit inzicht. “De raad van advies houdt ons een spiegel voor. Ze stellen heel gerichte en terechte vragen, waardoor we verder kunnen blijven groeien,” besluit Pascal.

Opvolging

Ziet Pascal in de toekomst mogelijks familiale opvolging? “We hebben drie dochters, dus opvolging is natuurlijk niet uitgesloten. Al hebben we één belangrijke regel bij de familie Danneels: voordat ze 30 jaar zijn komt geen van de dochters in het bedrijf.” En de reden daarvoor is heel eenvoudig, aldus Pascal. “Als ze op dezelfde ladder omhoog stijgen als die waarop ik sta, dan zien ze enkel mijn rug. Op die manier leren ze niks bij. Het is belangrijk dat ze hun blik verruimen, en andere dingen leren dan wat ik hen kan bijbrengen.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer