"Ik dacht altijd dat ik onvervangbaar was, maar dat klopt dus niet" (Willy Naessens)

Stonden ze bij Mozes nog in steen gebeiteld, dan vertrouwde Willy Naessens zijn 10 geboden toe aan het geduldige papier. Zijn boek, ‘Mijn 10 Geboden’, met als ondertitel ‘Een leven als ondernemer’, is zowel een overzicht van leven en vooral werk van de industrieel, als zijn ondernemersrecepten. “Elk bedrijf moet op termijn ook verder kunnen zonder zijn stichter of voorman. Het is zaak om daar tijdig werk van te maken,” zegt de 84-jarige zakenman. De wijze woorden van Willy Naessens werden opgetekend door de gekende economische journalist Karel Cambien.

“Ik dacht altijd dat ik onvervangbaar was, maar dat klopt dus niet”
Willy Naessens

‘Tot voor kort hadden we ook nog twee externe bestuurders. Met alle respect, dat waren zeer goede en verstandige mensen, maar na de beëindiging van hun mandaat hebben we dit niet meer vernieuwd, en actueel doen we het zonder. Ja, dat is tegen de regels van de corporate governance. We zijn niet actief op zoek naar nieuwe bestuurders, misschien dient de juiste kandidaat zich in de toekomst vanzelf aan, je weet nooit.’

Deze passage staat zowat halfweg het boek van Willy Naessens, en illustreert het eigenzinnige karakter van de selfmade ondernemer. Hij is nu eenmaal de man van de hoedenwedstrijd op Waregem Koerse, of de betonkoning en zwembadspecialist, die als kippenkweker in 1964 z’n eerste ondernemersstappen zette. Hij verliet (noodgedwongen) op zijn 14de de staatsschool van Pecq, met zijn strenge internaat. Voortaan zou Willy Naessens studeren aan de universiteit van het leven. En werken, hard werken.

‘Liquiditeit geeft macht’

De passage over zondigen tegen de regels van de corporate governance in het boek zouden doen vermoeden dat Willy Naessens niet hoog oploopt met strategie en zich vooral laat voorstaan op het buikgevoel. Die analyse klopt niet, of toch maar ten dele. In zijn 10 Geboden laat hij zowel zijn gezond verstand spreken, terwijl hij gretig zijn oor te luisteren legt bij de “echte experts” zoals Naessens zijn leermeesters noemt. De boeken van Aimé Desimpel (Keep it simple), André Leysen, Herman Paridaens (It’s all in the family) of de seminaries en gesprekken met Jozef Lievens. “Zo heb ik naast mijn eigen gezond verstand veel inzicht verworven over de do’s en de don’ts in deze zaken,” klinkt het.

Ook bij de inkijk in het ontstaan en de evolutie van zijn ondernemersverhaal getuigt hij van duidelijke strategische inzichten. Het belang van zich te laten omringen met de juiste mensen of het durven delegeren. Interessant ook is zijn visie op de verticale integratie en diversificatie die hij al heel vroeg en consequent volgde bij de uitbouw van zijn imperium. Het cyclische karakter van de bouwsector als tegengewicht voor de voedingssector die veel minder conjunctuurgevoelig is. De stap naar de food, met de overname van de voedingsgroep Franky in 2007, was ook een stijlbreuk met zijn adagium van ‘schoenmaker blijf bij uw leest’. “Maar met de jaren, en zeker na enkele crisissen, is mijn visie veranderd. Ik vind dat je als ondernemer aan risicospreiding moet doen.” Kan je bedrijven uit een totaal andere sector managen en runnen volgens dezelfde principes? “Het antwoord is relatief eenvoudig: elk bedrijf moet zichzelf aansturen en zelfbedruipend zijn.” Dat vergt een goed team, goede marketing, zoeken naar opportuniteiten en financiële transparantie, aldus de zakenman, die zijn collega-ondernemers nog een belangrijke les wil meegeven: “Zorg verdorie dat je liquide middelen hebt. Je mag investeren, maar je moet cash hebben. Liquiditeit geeft macht.”

‘Kiezen voor continuïteit’

De hele Willy Naessens Group telt bijna 30 vennootschappen en 21 fabrieken. Samen goed voor een niet geconsolideerde omzet van 850 miljoen euro en meer dan 2.200 werknemers. In 2006 heeft Willy Naessens uit vrije wil en met volle overtuiging de leiding van het bedrijf uit handen gegeven. Hij houdt als voorzitter van de tot Family Office omgeturnde overkoepelende raad van bestuur wel het overzicht. Daarin zetelen verder bestuurder Dirk Deroose, Dennis Ingelbeen (cfo), zoon Sem en dochter Veerle, en schoonzoon Filip Van Hautegem. Naast de familie zit enkel Dirk Deroose in het aandelenkapitaal. Aan verkopen heeft Willy Naessens nooit gedacht. Aan continuïteit des te meer, en dat was de enige juiste keuze, klinkt het.

“Ik prijs me gelukkig dat ik toen ook de opvolgers vond die dit bedrijf verdient”, schrijft Willy Naessens, wiens verstand ingaf om die opvolger niet bij de twee kinderen te gaan zoeken. De groep was te groot geworden en zou hen boven het hoofd groeien. Een open gesprek daarover bracht duidelijkheid. “Ik geloof niet in ‘mijn kind, schoon kind’. Met mijn vijfmanschap en allemaal aparte profit centers is mijn groep veel beter af.”

Zijn taak als voorzitter neemt Willy Naessens ernstig. Hij ziet het als zijn taak om de familie bijeen te houden en de familiale belangen te behartigen. Een “zware opdracht”, luidt het. Een van de grootste moeilijkheden in familiebedrijven is de overdracht van de aandelen aan de volgende generatie. “Ik heb ervoor gezorgd dat er na mij geen ruzie kan zijn. De ander heeft altijd het recht van voorkoop en wie wil verkopen kan maximaal 1 procent per jaar van de hand doen. De ene kan de andere dus niet laten bloeden, zegt Willy Naessens die zijn model aanraadt aan al wie met een opvolgingsprobleem kampt. Daartoe werd een stichting naar Nederlands recht opgezet in 2016. “Het is mijn vurigste wens dat de zaak, ook na mij, in de familie blijft.”

Het boek van Willy Naessens schildert een mooi portret van een eigenzinnig ondernemer, die veel meer in zijn mars heeft dan zijn soms mediagenieke optredens zouden doen vermoeden. Al past ook dat weer in zijn Geboden: “Dat de business ervan moet profiteren, is altijd de achterliggende gedachte, anders doe ik niet mee.”

De 10 Geboden van Willy Naessens

Wees gezond en gelukkig

Wees ambitieus en gemotiveerd

Werk hard

Zie en bestudeer kansen

Omring je met bekwame medewerkers

Delegeer goed

Volg je concurrenten

Besteed geld en tijd aan PR

Draag zorg voor je bedrijfsimago

Ga mee met je tijd

* ’Mijn 10 Geboden, een leven als ondernemer’, Willy Naessens, opgetekend door Karel Cambien. 190 blz. Uitgegeven bij Lannoo. (24,99 euro)

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer