Dossier: De stap naar de volgende generatie

19.09.2016
Opvolging

De opvolging in een familiebedrijf betekent een scharniermoment voor de onderneming en de familie. Vijf concrete vragen brengen u meteen tot de essentie.

‘Meestal willen de familieleden het bedrijf in familiehanden houden’, stelt Sofie Lerut vast, advocate bij Eubelius. ‘Toch is het essentieel om alle alternatieven grondig te bekijken. Naast de familiale opvolging bestaan er evenwaardige mogelijkheden, zoals de verkoop van de onderneming of het aantrekken van een extern management onder familiale controle. Een opvolging in de familie heeft alleen zin als er een bekwame en gemotiveerde opvolger is, en als alle betrokkenen dezelfde eigenaarsvisie delen.’

Stel de juiste vragen

Een vlotte opvolging vraagt een goede voorbereiding, en die kan soms jaren in beslag nemen. ‘Er tijdig aan beginnen is dus de boodschap’, adviseert Sofie Lerut. ‘Maar vaak wordt de opvolging te veel vanuit een juridisch-fiscaal perspectief benaderd. Het komt er op aan om je te bezinnen over vijf essentiële vragen. Waar wil de familie met het bedrijf naartoe? Wie gaat de onderneming leiden? Wat is het toekomstige bestuursmodel? Welke rol zal iedereen spelen? En hoe wordt de eigendom georganiseerd?’

“De opvolging kan een proces van jaren zijn, begin er tijdig aan”

‘Via deze vijf concrete vragen kom je meteen tot de essentie van de opvolging. Bovendien boek je zo sneller de gewenste resultaten. Je moet met zeer veel aspecten rekening houden en alles realistisch durven te bekijken, ook al leidt dat soms tot gevoelige of emotioneel moeilijke keuzes in de familie. Een externe adviseur helpt dan om het traject in goede banen te leiden en de essentiële thema’s bespreekbaar te maken.’

Gunstig overdrachtsregime

De overdracht van familiebedrijven kent in Vlaanderen een gunstige regeling. Bij schenking betaalt u nul procent schenkbelasting, en bij vererving 3 procent erfbelasting. ‘Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen’, zegt Sofie Lerut. ‘Allereerst moet de schenker of erflater, al dan niet samen met zijn familie, een bepaalde participatie in de onderneming aanhouden. Er moet ook sprake zijn van een operationele vennootschap en in de periode van drie jaar na de schenking of het overlijden moet aan meerdere vereisten voldaan worden.’

U kan hier het artikel raadplegen op de website De Tijd.