Dossier Tijd Connect: 4 artikels van onze IFB mensen

Het Instituut voor het familiebedrijf krijgt de volgende weken extra aandacht op Tijd Connect. Vier van onze voornaamste IFB kopstukken spreken over aspecten die eigen zijn aan familiebedrijven.

Lees hier: Het familiaal charter als grondwet - Natalie Bonny

Lees hier: De raad van bestuur als scheidsrechter - Jozef Lievens

Lees hier: Globalisering leidt tot professionalisering - Patrick De Schutter

Lees hier: De stap naar de volgende generatie - Sofie Lerut