Duvel-Moortgat: rolmodel met langetermijnhorizon

11.07.2017
Governance Strategie

Brouwerij Duvel-Moortgat heeft een recordjaar achter de rug. Voor het eerst heeft het bedrijf een omzet van meer dan 400 miljoen euro geboekt (De Tijd, 20 juni). “De brouwerij legt een schitterend parcours af”, analyseert Patrick De Schutter, co-gedelegeerd bestuurder van het IFB. “En het plukt daarbij nog altijd de vruchten van de aansturing en de manier van managen die werd geïntroduceerd toen het bedrijf nog beursgenoteerd was.”

Spectaculaire groei en recordcijfers in 2016, zo leest het bilan van Duvel-Moortgat. De brouwerijen die deel uitmaken van de groep produceerden vorig jaar 1,8 miljoen hectoliter bier. Dat is een verdubbeling in vergelijking met amper drie jaar geleden, toen de familie het bedrijf van de beurs haalde. De omzet verdubbelde in die periode ook van 200 naar 401 miljoen en de bruto bedrijfswinst volgt een gelijkaardig pad.

Patrick De Schutter: “Het zou een verkeerde conclusie zijn om die goeie prestaties toe te schrijven aan het verlaten van de beurs. Maar ik merk wel dat er sinds de delisting bijna vier jaar geleden geen grote wijzigingen in het management en de aansturing zijn doorgevoerd. Dus het bedrijf plukt nog altijd de vruchten van zijn professionalisering destijds.”

Geduldig investeren loont

Tegelijk is het duidelijk dat de langetermijnstrategie en het geduldig investeren van de familiale aandeelhouders loont. “Op de beurs verwacht een aandeelhouder nu eenmaal een bepaald rendement en die verwachting ligt er al in het volgende kwartaal. Als familiale aandeelhouder ligt die horizon veel verder. We zien heel wat familiebedrijven waar men gerust vijf à zeven jaar of zelfs nog langer wil wachten, net omdat men gelooft in het potentieel van de investering.”

“Zoiets krijg je aan een aandeelhouder op de beurs niet verkocht”, aldus De Schutter. “Men heeft in 2013 dan ook Duvel-Moortgat van de beurs gehaald omdat de noodzakelijke investeringen voor groei gemakkelijker en goedkoper te financieren waren via de bank, waar we met een quasi nulrente zaten.”

En nu blijkt dus duidelijk dat de visie van de aandeelhouders op de belangrijke tendenzen en nieuwe evoluties in hun markt de juiste was. “Ik denk aan de penetratie in nieuwe markten of het lanceren van nieuwe types bieren. Duvel-Moortgat is een rolmodel dat toont hoe sterk familiebedrijven met een goede aansturing en langetermijnvisie kunnen presteren”, besluit Patrick De Schutter.