Een rijk gevuld programma

Het academiejaar zit er weer op en ook bij het Instituut voor het Familiebedrijf blikken we tevreden terug op een boeiend jaar boordevol activiteiten op maat van familiebedrijven.

Opvolgers

Zo mocht de Opvolgersacademie, het tweejaarlijkse programma voor jonge generaties van families met een familiebedrijf, meer dan 80 (kandidaat-)opvolgers verwelkomen. In regionaal georganiseerde sessies praatten ze met elkaar, met ervaren ondernemers en met hun coaches van Hudson en ING over opvolging, wat erbij komt kijken, wat er van een opvolger wordt verwacht, hoe je goede afspraken kan maken binnen de familie en nog veel meer. Sommige deelnemers tastten nog af of ze deel willen uitmaken van het familiebedrijf, anderen stonden er al met beide voeten in. Nog anderen waagden gedurende de opleiding de sprong in het diepe.

De sterkte van de Opvolgersacademie blijft ongetwijfeld de praktijkgerichte aanpak en de gemoedelijke sfeer binnen de groep waardoor in volle openheid van gedachten kan gewisseld worden. Zo ontstaat voor de deelnemers ook een verrijkend, nieuw netwerk.

Alumni en deelnemers van de Opvolgersacademie ontmoetten elkaar op het jaarlijkse slotevent Follow Up in de Ghelamco Arena, voor een boeiend programma, indrukwekkende gastsprekers en een leuke afterparty! Follow Up biedt de gelegenheid bij te leren en ervaringen uit te wisselen rond een actueel thema. In 2018 was dit thema de balans tussen werk en privé in het familiebedrijf. De aanwezigen gingen naar huis met tal van tips uit de keynote speech van Elke Geraerts.

(Bekijk hier het fotoalbum en de aftermovie van Follow Up 2018.)

Bestuurders en overdragers

Naast de Opvolgersacademie en Follow Up die zich focussen op de opvolgende generaties binnen familiebedrijven, werden er ook twee andere programma’s aangeboden. Enerzijds was er de opleiding 'Bestuurder in een familiebedrijf’ die ondernemers onderdompelt in de governance van het bedrijf. Anderzijds loopt momenteel het programma ‘Geen baas meer en toch gelukkig’ om overdragers te helpen bij de overdracht van hun bedrijf aan een volgende generatie.

Tijdens de opleiding Bestuurder in een familiebedrijf werden bestuurders in het familiebedrijf wegwijs gemaakt in het besturen van een familiebedrijf. Wat zijn de bouwstenen van governance, binnen het bedrijf en binnen de familie? Wat houdt financiële rapportering in? Hoe kan je efficiënt vergaderen en beslissen? Vaak bleek de theorie heel goed gekend, maar ontbrak het aan de nodige kapstokken om die theorie ook in praktijk om te zetten. Het IFB reikte hiervoor handige tips aan. De theorie werd daarbovenop aangevuld met getuigenissen van ervaringsdeskundigen. Tijdens de opleiding staken de aanwezigen niet enkel veel op van de sprekers, maar ook van de andere deelnemers. Bedrijven kennen vaak gelijkaardige problemen, en kunnen elkaar oplossingen of ideeën aanreiken. Velen herkenden zich dan ook in de situatie van de ander. In een sfeer van openheid pikte iedereen tijdens de sessies wel iets op van de experts, de getuigen of de deelnemers.

(Wil je al inschrijven voor de volgende editie van de opleiding Bestuurder in een familiebedrijf?)

Het gloednieuwe programma Geen baas meer en toch gelukkig biedt overdragers de nodige tools en praktische tips om de overdracht van het familiebedrijf naar een volgende generatie vlot te laten verlopen. Hoe pak je die overdracht aan en wat zijn de toekomstplannen? Samen met gelijkgestemden werd en wordt in voorbije en komende sessies besproken wat de toekomstige rol van de overdrager binnen het bedrijf kan zijn, welke (financiële) opties er zijn voor de overdracht, hoe opvolgers en overdragers zich kunnen klaarstomen om de opvolging vlot te laten verlopen, en hoe mogelijke problemen binnen de familie aangepakt kunnen worden. Na dit programma kan elke overdrager op beide oren slapen. Na de zomer gaat bovenstaand programma nog even door.

Nazomer

Hoogtepunt van het IFB-jaar wordt opnieuw de Dag van het Familiebedrijf op dinsdag 2 oktober, hét jaarlijkse treffen voor al wie actief is in een familiebedrijf. Op de Dag van het Familiebedrijf staat telkens één thema centraal. Dit jaar draait alles rond de uitdagingen waar het familiebedrijf mee geconfronteerd wordt tijdens de groei: wat als je familie en je familiebedrijf groter worden?

Het thema wordt geïllustreerd aan de hand van relevante en boeiende cases van familiale bedrijfsleiders en interventies van andere deskundigen, die hun ervaringen en inzichten delen. Het IFB kiest bewust niet voor zware theoretische beschouwingen, maar wel voor inspirerende praktijkverhalen, met veel ruimte voor interactie en netwerking.

(Inschrijven voor de Dag van het Familiebedrijf kan via deze link.)

Ben jij er ook bij op 2 oktober?

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer