Etex - Familiale governance vraagt inspanning en discipline

05.12.2018
Governance Familie

Op de dag van het familiebedrijf kregen de aanwezigen aan de hand van 4 business cases inzicht in groei. Groei van het bedrijf, maar ook van de familie. Als laatste kwam Jean-Louis de Cartier aan het woord, familiaal bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur bij Etex. Met 5 familiale takken binnen de groep is Etex een goed voorbeeld wat betreft groei van de familie.

De groep Etex bestaat meer dan 100 jaar en stelt wereldwijd 14.500 mensen te werk. Met een omzet van 2,7 miljard euro is Etex een belangrijke internationale speler in de markt van bouwmaterialen.

Governance

De groep Etex telt maar liefst 120 familiale aandeelhouders. Een dergelijk complex aandeelhouderschap kan uitdagingen stellen aan de governance van het bedrijf. De familie stelde daarom een uitgebreid familiaal charter op. In dit charter staat onder andere beschreven dat er geen familiale managers actief kunnen zijn binnen de groep. Jean-Louis de Cartier, familiaal bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, erkent dat de groep zo talent mét binding met het bedrijf kan mislopen. Tegelijkertijd nuanceert hij. “Het bedrijf geeft hiermee een sterk signaal aan zijn werknemers. We hebben heel sterke mensen binnen ons bedrijf. Zij kunnen op deze manier het traject tot CEO doorlopen.”

Naast de bepalingen rond familiale managers regelt het familiaal charter ook de benoeming van bestuurders en hoe een familielid uit het bedrijf kan treden.

Familiale betrokkenheid

Zonder familieleden die operationeel actief zijn kan de vraag rijzen hoe betrokken de familie is. Hierover is Jean-Louis beslist. “We onderhouden de betrokkenheid van de familie. Dat doen we via trusted family, een soort intranet voor de familie waarop gecommuniceerd wordt over producten, benoemingen van hoger management en ook familiaal nieuws.”

Niet alleen de informatiestroom tussen familie en bedrijf wordt onderhouden, er is ook een structuur die zorgt voor actieve betrokkenheid van de familie. “We organiseren 8 à 10 keer per jaar een familieraad waarin elk blad van de vijf familietakken vertegenwoordigd is. In deze familieraad zetelen 16 vaste leden en een externe voorzitter. Daarnaast organiseren we met de familie verschillende activiteiten gelieerd aan de groep: bezoeken, speeddating met bestuurders, een golf- of tennistornooi.” Bovendien is de familie sociaal geëngageerd. Zo hebben ze een sociaal fonds voor leden van de familie, maar ook daarbuiten. Dat fonds betaalt opleidingen onder de vorm van beurzen.

Jozef Lievens, co-gedelegeerd bestuurder van het Instituut voor het Familiebedrijf, treedt Jean-Louis bij in het belang van de familiale betrokkenheid. “Betrokkenheid creëren is key. Zo vermijd je dat de afstand tussen het bedrijf en de familie te groot wordt. In een groot familiebedrijf is dit niet evident. Het is dan ook belangrijk de governance aan te passen aan de evolutie van het bedrijf. Bij Etex werd er een dergelijk gesofisticeerd systeem van familiale governance uitgewerkt.” Daarnaast benadrukt Jozef dat betrokkenheid niet vanzelf komt. “De tijd die geïnvesteerd wordt in het creëren en onderhouden van betrokkenheid is niet te onderschatten. Familiale governance vraagt inspanning en discipline.”