Etex - Familiale governance vraagt inspanning en discipline

Op de dag van het familiebedrijf kregen de aanwezigen aan de hand van 4 business cases inzicht in groei. Groei van het bedrijf, maar ook van de familie. Als laatste kwam Jean-Louis de Cartier aan het woord, familiaal bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur bij Etex. Met 5 familiale takken binnen de groep is Etex een goed voorbeeld wat betreft groei van de familie.

De groep Etex bestaat meer dan 100 jaar en stelt wereldwijd 14.500 mensen te werk. Met een omzet van 2,7 miljard euro is Etex een belangrijke internationale speler in de markt van bouwmaterialen.

Governance

De groep Etex telt maar liefst 120 familiale aandeelhouders. Een dergelijk complex aandeelhouderschap kan uitdagingen stellen aan de governance van het bedrijf. De familie stelde daarom een uitgebreid familiaal charter op. In dit charter staat onder andere beschreven dat er geen familiale managers actief kunnen zijn binnen de groep. Jean-Louis de Cartier, familiaal bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, erkent dat de groep zo talent mét binding met het bedrijf kan mislopen. Tegelijkertijd nuanceert hij. “Het bedrijf geeft hiermee een sterk signaal aan zijn werknemers. We hebben heel sterke mensen binnen ons bedrijf. Zij kunnen op deze manier het traject tot CEO doorlopen.”

Naast de bepalingen rond familiale managers regelt het familiaal charter ook de benoeming van bestuurders en hoe een familielid uit het bedrijf kan treden.

Familiale betrokkenheid

Zonder familieleden die operationeel actief zijn kan de vraag rijzen hoe betrokken de familie is. Hierover is Jean-Louis beslist. “We onderhouden de betrokkenheid van de familie. Dat doen we via trusted family, een soort intranet voor de familie waarop gecommuniceerd wordt over producten, benoemingen van hoger management en ook familiaal nieuws.”

Niet alleen de informatiestroom tussen familie en bedrijf wordt onderhouden, er is ook een structuur die zorgt voor actieve betrokkenheid van de familie. “We organiseren 8 à 10 keer per jaar een familieraad waarin elk blad van de vijf familietakken vertegenwoordigd is. In deze familieraad zetelen 16 vaste leden en een externe voorzitter. Daarnaast organiseren we met de familie verschillende activiteiten gelieerd aan de groep: bezoeken, speeddating met bestuurders, een golf- of tennistornooi.” Bovendien is de familie sociaal geëngageerd. Zo hebben ze een sociaal fonds voor leden van de familie, maar ook daarbuiten. Dat fonds betaalt opleidingen onder de vorm van beurzen.

Jozef Lievens, co-gedelegeerd bestuurder van het Instituut voor het Familiebedrijf, treedt Jean-Louis bij in het belang van de familiale betrokkenheid. “Betrokkenheid creëren is key. Zo vermijd je dat de afstand tussen het bedrijf en de familie te groot wordt. In een groot familiebedrijf is dit niet evident. Het is dan ook belangrijk de governance aan te passen aan de evolutie van het bedrijf. Bij Etex werd er een dergelijk gesofisticeerd systeem van familiale governance uitgewerkt.” Daarnaast benadrukt Jozef dat betrokkenheid niet vanzelf komt. “De tijd die geïnvesteerd wordt in het creëren en onderhouden van betrokkenheid is niet te onderschatten. Familiale governance vraagt inspanning en discipline.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer