Familiebedrijven adviseren vraagt specifieke opleiding

Steeds meer familiebedrijven maken werk van professionalisering van hun bedrijfsvoering. Vaak doen ze daarvoor een beroep op een extern adviseur. Maar het begeleiden van familiebedrijven vergt een gedegen kennis van de specifieke factoren en dynamieken die deze ondernemingen drijven. Het IFB en EHSAL Management School bieden daar een antwoord op met de opleiding ‘Adviseur familiebedrijven’. Een nieuwe jaargang start in het najaar.

Diverse studies en onderzoeken hebben uitgewezen dat familiaal aangestuurde ondernemingen gemiddeld beter presteren dan andere bedrijven. Ze vormen een motor van de economie en zijn bovendien sterk lokaal verankerd. Familiebedrijven zijn dus bedrijven met toekomst.

Specifieke en complexe problematieken

Maar dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is. Familiale ondernemingen staan voor de uitdaging om verder te professionaliseren. In vele gevallen dient zich de komende tien jaar ook een overdracht van de bedrijfsleiding aan. Bij dergelijke processen kan externe begeleiding een welgekomen hulp zijn.

Maar dan moet de adviseur zich wel bewust zijn van de specifieke en complexe problematieken die een familiebedrijf kenmerken. Ze vloeien voort uit het spanningsveld tussen de belangen van de bedrijfsleiding, de familie en het bedrijf. Die belangen met elkaar verzoenen is geen evidentie. Relationele en emotionele factoren spelen vaak een sleutelrol. Het professioneel adviseren van familiebedrijven vergt daarom ook een bijzondere knowhow.

Het programma ‘Adviseur familiebedrijven’ biedt een unieke gelegenheid om zich te verdiepen in deze boeiende materie. EHSAL Management School, een samenwerking tussen Odisee en KU Leuven campus Brussel, organiseert deze opleiding in samenwerking met het Instituut voor het Familiebedrijf. De opleiding staat onder leiding van meester Jozef Lievens, gedelegeerd bestuurder van het IFB en advocaat bij Eubelius met een decennialange ervaring in de begeleiding van familiebedrijven. Het programma is overigens uniek in Europa en werd de voorbije jaren ook gevolgd door een aantal deelnemers uit Nederland!

Nieuwe opleiding start in oktober

De nieuwe opleiding start op dinsdag 18 oktober in Brussel. Het programma telt vijf modules en loopt over 12 dinsdagen, telkens van 14 tot 21 uur. Het biedt een geïntegreerde en multidisciplinaire blik op de specifieke aspecten van ondernemen in het familiebedrijf.

In een eerste module wordt ingezoomd op familiebedrijven en het adviseren ervan. Een tweede module besteedt aandacht aan de psychologische aspecten en de coachingsvaardigheden van de adviseur. Een derde luik behandelt de governance, strategie en professionalisering van het familiebedrijf. Daarna worden drie sessies besteed aan de opvolging en de rol van elke betrokkene in dat proces. In de vijfde en laatste module gaat het over de mogelijke conflicten die kunnen optreden in een familiebedrijf.

De thema’s worden steeds benaderd vanuit een brede context (juridisch, fiscaal, financieel, psychologisch, organisatorisch, enz.). Daarnaast wordt tijdens trainingsessies ook een reeks consultingvaardigheden bijgeschaafd. Alle sessies worden gegeven door ervaren lectoren, die ruime ervaring hebben in het begeleiden van familiebedrijven. Het programma biedt dus een unieke mix van kennen en kunnen, aangevuld met cases en inzichten uit de dagelijkse praktijk van de lectoren.

De volledige programmabrochure vindt u hier

Voor wie?

Het aantal deelnemers voor de opleiding ‘Adviseur familiebedrijven’ is beperkt tot 30. Het programma richt zicht tot adviseurs van familiebedrijven (accountants, juristen, fiscalisten, bankiers, vermogensbeheerders, consultants, enz.) die - ongeacht hun specifieke discipline - een actuele, geïntegreerde en multidisciplinaire kennis willen verwerven omtrent familiebedrijven. Wie de reeks met succes beëindigt, verwerft het 'Certificaat Adviseur Familiebedrijven'.

Voor inschrijvingen en meer info kan u terecht bij programmacoördinator Hugo Couck van EHSAL Management School: hugo.couck@emsbrussel.be of tel. 02 / 210.12.42.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer