“Focus op wat essentieel is, verlies je niet in details.”

Familiebedrijven. Vaten vol emotie? Smeulende vulkanen? Het kan ook anders. Het Harelbeekse bouwbedrijf Stadsbader leverde het bewijs dat sereniteit bij de aflossing van de wacht geen ‘mission impossible’ hoeft te zijn. “Het is allemaal een kwestie van wederzijds vertrouwen en respect”, getuigt CEO Dominique Valcke.

300 miljoen euro omzet, 1000 medewerkers en een indrukwekkende lijst referenties. Het bouwbedrijf Stadsbader staat synoniem voor traditie en degelijkheid en dat wordt geapprecieerd. Die degelijkheid bewees het familiebedrijf ook bij het uittekenen van het scenario voor de aflossing van de wacht tussen Désiré Stadsbader (69 inmiddels) en stiefzoon Dominique Valcke (44 jaar). De fakkel doorgeven gebeurde in een zo goed als rimpelloze sfeer.

‘Dauphin’ Dominique Valcke ziet meer dan één factor die het succes verklaart. “Ik liep al van aan mijn acht jaar mee op het bedrijfsterrein en dat heeft ontegensprekelijk voor een heuse band gezorgd”, aldus Dominique Valcke. “Zeg dus maar dat ik de belangstelling voor het ondernemerschap met de paplepel heb meegekregen. Toen ik twaalf jaar was, wilde ik niets liever dan ’s morgens om 4 uur opstaan om met de vrachtwagen mee te kunnen rijden naar een bouwwerf. Ik wilde dus al heel vroeg ook zélf een deel van het verhaal worden. Na mijn humaniora wilde ik liefst meteen meedraaien in die fascinerende wereld.”

En zo gebeurde het ook. Dominique doorliep alle échelons: “Ik had één groot geluk. Met Désiré Stadsbader had ik jarenlang als het ware een professor die me het ondernemerschap op individuele basis bijbracht. Hoe meer ik naar hem luisterde, hoe groter mijn interesse werd voor deze wondere wereld. De passie waarmee hij zijn ondernemerschap beleefde, motiveerde me elke dag meer. Ik onthoud daaruit twee zaken. Ik heb leren ondernemen door het te doen op het terrein zelf en door goed te luisteren naar mijn leermeester.”

Formele overdracht

Uiteindelijk moest ook de formele overdracht geregeld worden. “In ons geval is dat een vrij natuurlijk proces geweest. Hier overheerste altijd de gedachte dat niets per se moest. Er was geen druk. De betrokkenheid groeide spontaan. Vanaf 1997 werd ik bestuurder en van daaruit hebben we de MBO in fases opgebouwd tot de finalisering in 2013. Ik heb in al die jaren het gevoel gehad dat Désiré in de eerste plaats mijn interesse zoveel mogelijk wilde aanwakkeren. De rest van het verhaal zouden we dan wel invullen als de tijd er rijp voor was en zo gebeurde ook.”

Aan de overdracht ging een reeks lange gesprekken vooraf, in een constructieve samenwerking. Dominique Valcke: “Mijn voorganger drukte me altijd op het hart dat dit een verhaal was dat we vooral sámen moesten schrijven. Het moest gaan om gedeelde verantwoordelijkheid. Hij had de kennis, ik had mijn jeugdig dynamisme en mijn grote gedrevenheid. Het was zaak om die beide succesfactoren te matchen met elkaar. Désiré gaf me daarbij altijd de ruimte om mijn eigen ding te doen. Ik zat niet in een streng keurslijf. Tot op een dag de overdracht ter sprake kwam. Toen hij me na jaren polste naar mijn interesse, heb ik mijn ambitie ook laten blijken. Klare wijn schenken, dat helpt altijd vooruit.”

De overdracht beschouwt hij als een ingrijpend moment. “Je moet om te beginnen je handtekening zetten onder een juridische clausule, waarin - laat ons wel wezen - ook nooit alles kan staan. In die zin is het belangrijk dat er een groot vertrouwen leeft tussen de overnemer en de overlater. We hebben beiden het gevoel gehad dat we vooral wilden bezig zijn met de essentie. Als ik slechts één raad mag geven aan andere familiebedrijven, dan vooral dit advies: verlies je niet in details. Ik zie dat net dat het probleem vormt bij veel familiebedrijven: te veel aandacht voor minder belangrijke zaken. Na de juridische overdracht komt misschien wel het zwaarste moment. Je moet ook naar de bank toe. Je moet het eigen en intern al goedgekeurde businessplan nu ook gaan verdedigen bij derden. Toen dat lukte en ik ook uit die hoek het groene licht kreeg, was de overdracht rond. Maar zoals elke ondernemer ook weet: het is elke dag opnieuw beginnen om je doelen waar te maken.”

Een kwestie van respect

In zijn functie van nog altijd jonge CEO, wil Dominique Valcke zich nog altijd omringen met goede raad. De Raad van Advies van Stadsbader is dan ook een driemanschap tussen hemzelf, Désiré Stadsbader en gewezen topbankier Luc Vandewalle. Dat groeit telkens uit tot een strategisch onderonsje waarbij alle cruciale topics de revue passeren en grondig worden besproken. “Ik zou iedereen ook aanraden om je voorganger te blijven respecteren en te blijven betrekken daar waar het nuttig is voor het bedrijf. Dat probeer ik ook consequent te doen”, besluit Valcke.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer