Follow Up 2018: Als je op olifanten jaagt, laat je dan niet afleiden door de konijnen

Op dinsdag 5 juni bracht de derde editie van Follow Up een 120-tal deelnemers en alumni van de Opvolgersacademie samen. Het werd een boeiende avond met Wim De Vilder aan het roer. Een avond die volledig in het teken stond van de zogenaamde “work-life balance”. Een thema dat zeker leeft: wie worstelt immers nooit met de vraag hoe een uitdagende job kan gecombineerd worden met gezin en vrije tijd? Generatie Y (mannen én vrouwen) hecht hieraan bovendien een veel groter belang dan de vorige generatie. Vandaag is tijd kapitaal geworden. Hoe je dat kapitaal vindt, werd dan ook de centrale vraag van de avond.

Mentale marathons

Elke Geraerts, neuropsychologe, managing partner bij consultancybedrijf Better Minds at Work en auteur van bestsellers als ‘Mentaal Kapitaal’ en ‘Het Nieuwe Mentaal’, hield de aanwezigen meteen een spiegel voor. Uit een rondvraag in het publiek bleek namelijk dat vrijwel iedereen gezonder probeert te eten en meer tijd tracht te maken voor sport, maar het brein trainen…? Dat doet vrijwel niemand. De zaal zit nochtans vol ‘breinwerkers’.

Eerder dan het brein te trainen, gaan de meesten onder ons het integendeel uitputten: de continue stroom prikkels (niet in het minst afkomstig van de smartphone die we soms al bekijken voor we goed en wel wakker zijn) zorgt ervoor dat ons brein geen rust meer kent en dus niet kan recupereren. We lopen mentale marathons zonder rustpauze te nemen. We verliezen onze focus en energie, gaan minder efficiënt werken en houden uiteindelijk steeds minder tijd over. Wat kunnen we daaraan doen? Elke pleit voor focus en ‘aandachtsmanagement’ in plaats van ‘time management’.

Olifanten en konijnen

Eén van de vele praktische tips die Elke meegaf, is om de ochtend te starten met de moeilijkste taak van de dag, omdat je brein dan nog fris en uitgeslapen is. Elke vergeleek dat soort taken met olifanten, en “als je op olifanten jaagt, laat je dan niet afleiden door de konijnen”. Konijnen zijn dan bijvoorbeeld de e-mails, telefoontjes en kleine vragen van collega’s, of anders gezegd: minder belangrijke zaken die minder focus vragen en die je dus even goed wat later op de dag zou kunnen doen, op een moment dat je brein al wat minder fris is. Wie ’s ochtends eerst achter de vele konijnen aanrent, riskeert de olifant voor de rest van de dag niet meer te pakken te krijgen, en dat creëert bijkomende stress, want morgen zijn er alweer nieuwe olifanten bijgekomen. Verander dus die gewoontes en heb het lef om morgenochtend dat konijnenhok (je mailbox bijvoorbeeld) even te laten voor wat het is.

Werk en privé: geen balans maar integratie

Er wordt vaak gesproken over die beruchte balans tussen werk en privé, alsof het gaat om een weegschaal die per se in perfect evenwicht moet zijn, en alsof een overwicht van het ene per definitie afbreuk doet aan het andere. Dit klopt niet, zei Elke, en bovendien is een strikte afbakening tussen beide haast niet meer mogelijk. Het komt er volgens haar veel meer op aan beide luiken te integreren en in beide luiken van je leven voluit jezelf te zijn. Ga op zoek naar wat jou intrinsiek motiveert in je werk, en hoe je daar meer mee bezig kan zijn. Dat is immers hetgeen jou energie geeft, waardoor je gelukkiger zal worden en waardoor je na je werkuren met meer energie naar huis zal gaan. En eens je thuis bent: durf te “deconnecteren” en ook in je privéleven momenten van 100% focus in te lassen.

Panelgesprek

De tips van Elke werden meteen getoetst aan de praktijk in een panelgesprek met drie jonge ondernemers. Hannelore Raes, CEO van Agristo, Sarah Coppens, CEO bij Waer Waters, en Ben Maes, Purchase Director bij Special Fruit. Zij praatten alle drie heel open over de uitdaging die het was om alles gecombineerd te krijgen. Hannelore Raes toonde zich enthousiast over de coach die haar hielp op het vlak van tijdsbesteding: “Een coach helpt je om de juiste prioriteiten te stellen. Zo hoef je niet continu brandjes te blussen en kan je bezig blijven met de hoofdzaak. Je houdt meer tijd over en kan bijvoorbeeld op vakantie gaan zonder schuldgevoel. Het resultaat van je werk is belangrijker dan het aantal uren dat je op de werkvloer bent. Maar: loslaten blijft wel een grote uitdaging.” Sarah Coppens was het daar helemaal mee eens: “Als je je omringt met een sterk team, hoef je niet continu in je bedrijf aanwezig te zijn, wat vroeger wel werd verwacht. Zo komt automatisch meer tijd vrij voor het gezin, zonder dat het bedrijf hieronder lijdt.” Ook Ben Maes bevestigde hoe belangrijk – en moeilijk – het is om een balans tussen privé en werk te vinden maar hij benadrukte ook dat die balans niet per definitie betekent dat er tussen privé en werk een 50-50 verhouding is. “Je moet vooral op zoek gaan naar de balans waar jij je persoonlijk goed bij voelt. Maar als dat een onevenwicht inhoudt tussen werk en privé, in welke richting ook, zijn er wel goede afspraken nodig.”

De avond werd afgerond met een tevreden terugblik door de coaches van ING, KPMG en Hudson, die de Opvolgersacademie mee vormgegeven hebben. “Het is mooi om zien hoe de sessies thuis soms een tweede leven krijgen wanneer de topics met de ouders worden besproken. Wat in de Opvolgersacademie op tafel komt, zat 10 jaar geleden vaak nog in de taboesfeer bij familiebedrijven. Het IFB maakt die topics bespreekbaar,” besloot Mark De Zutter van ING.

Na de plenaire sessie volgde nog een gezellige walking dinner onder de (kandidaat-)opvolgers, waarin nog een pak ideeën werd uitgewisseld en balansen werden geoptimaliseerd tot in de late uurtjes. Een uiterst leerrijke en geslaagde avond.

Bekijk het fotoalbum

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer