Francis Deprez (D’Ieteren Group): “Vanuit een langetermijnvisie bouwen aan een familie van bedrijven”

Er zijn weinig Belgische familiebedrijven met zoveel jaren op de teller als D’Ieteren: 216 jaar en 7 generaties lang is het al een familiebedrijf. De rode draden zijn al die tijd dezelfde gebleven: meerwaarde creëren via ondernemerschap, vasthouden aan waarden en de blik op de lange termijn. Met stilaan steeds meer diversificatie buiten de oorspronkelijke core business, via zorgvuldig geselecteerde participaties in andere bedrijven.

De naam D’Ieteren mag door het grote publiek dan wel steevast geassocieerd worden met de wereld van de automobiel, toch staat het beursgenoteerde D’Ieteren Group voor meer dan dat. Het familiebedrijf profileert zich immers ook als belangrijke aandeelhouder bij Belron (Carglass), het Italiaanse Moleskine (vooral bekend van zijn notitieboekjes) en sinds kort TVH Parts. Een vijfde tak is ten slotte het vastgoed.

“In feite vinden we ons al meer dan 200 jaar telkens opnieuw uit, en dat is wat elk familiebedrijf in wezen moet doen”, zo zei CEO Francis Deprez op de Dag van het Familiebedrijf.

Geen private equity maar een familie van bedrijven

Het valt op dat het gaat om een handvol participaties, niet om tientallen investeringen. Dit vloeit voort uit de heel specifieke missie en waarden van D’Ieteren Group en haar familiale aandeelhouders.

De waarden van D’Ieteren Group zijn: ondernemerschap, nieuwsgierigheid, moed, zorg en respect. Het is de missie van de groep om een familie uit te bouwen van ondernemingen die de sectoren opnieuw uitvinden waarin ze actief zijn, op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact. Die fundamentele uitgangspunten worden steevast gehanteerd bij de selectie van mogelijke participaties en verklaart ook de wijze waarop men betrokken is bij de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.

D’Ieteren Group hanteert vooreerst strikte criteria in zijn zoektocht naar mogelijke investeringen. Het moet onder meer gaan om bedrijven die een zekere pioniersrol spelen in hun sector. Ze moeten excelleren in wat ze doen en ze moeten maatschappelijk en financieel een zeker gewicht in de schaal kunnen leggen. Verder is het belangrijk dat er een fit is met het bedrijf op het vlak van waarden, want anders zal een samenwerking op lange termijn onmogelijk zijn.

“Bovendien kijken de twee familiale aandeelhouders anders naar de zaken dan de klassieke private equity spelers”, aldus Francis Deprez. “Wij bestuderen onze dossiers altijd met het oog op de lange termijn, en de familie vindt het belangrijk met elk van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd een hechte relatie uit te bouwen. Er is dus een grote betrokkenheid bij en een intense samenwerking met de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Wij willen als ondernemers samen met die bedrijven iets opbouwen en mooie ondernemersverhalen te schrijven. Noem het gerust een partnership.”

In de praktijk vertaalt dat partnership zich in een continue dialoog tussen het bedrijf in kwestie en D’Ieteren Group, dat per bedrijf een team heeft samengesteld dat de samenwerking opvolgt en bewerkstelligt. “D’Ieteren Group gaat binnen die bedrijven ook mee nadenken over belangrijke vragen als purpose, strategie, organisatiestructuur, de mensen die aan boord zijn, innovatie, zichzelf heruitvinden enz.”, zo lichtte Francis Deprez toe. “De uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende bedrijven, bijvoorbeeld de uitwisseling van best practices rond ESG (milieu, maatschappij en governance), biedt ten slotte ook een enorme meerwaarde.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer