Gaëtan Hannecart: 'We stellen ons als familie ten dienste van het familiebedrijf'

Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi, de grootste woningbouwer en buurtontwikkelaar van het land, geeft na 27 jaar de fakkel door aan Olivier Lambrecht. Gaëtan blijft actief binnen Matexi, waar hij zich meer zal toeleggen op de visie en de strategie van het familiebedrijf.

Kies als familiebedrijf voor een CEO die niet op zijn absolute onafhankelijkheid gesteld is, maar die het belang begrijpt van frequente interactie met de familie.
Gaëtan Hannecart

De familie ten dienste van het familiebedrijf

Gaëtan Hannecart heeft een duidelijke visie op de rol van ondernemingen: “voor mij is het belangrijk dat een onderneming, rechtstreeks of onrechtstreeks, bijdraagt tot een maatschappelijke ‘just cause’. Voor Matexi is de ‘Just Cause’ gedefinieerd als ‘Everybody deserves a great place to live’. Dat betekent dat we niet alleen onze klanten een warme thuis willen bezorgen met de woningen en appartementen die we ontwikkelen, maar ook dat we willen bijdragen tot het verbeteren van de buurten waar we onze projecten realiseren. De coronacrisis maakt het belang van een leefbare buurt met voldoende lokaal groen en voorzieningen extra duidelijk.” Binnen die maatschappelijke missie heeft de familie een duidelijke rol te vervullen. “Voor ons is het bedrijf er niet voor de familie, wel integendeel. De familie is er voor het bedrijf. Dit betekent dat we ons als familie ten dienste van de onderneming stellen. En het bedrijf op zijn beurt stelt zich ten dienste van de maatschappij, om bij te dragen aan leefbare buurten.”

Dat Gaëtan de fakkel doorgeeft aan Olivier Lambrecht kadert binnen dezelfde filosofie. “Het is belangrijk na te denken over hoe je als familie, maar ook als persoon het beste kan bijdragen aan het langetermijnproject van de onderneming. Dat is niet altijd noodzakelijkerwijze door na 27 jaar nog steeds zelf CEO te blijven. De volgende generatie zal zich pas over een tiental jaar aandienen en het is geen uitgemaakte zaak dat één van hen de rol van CEO zal overnemen. Op dat moment zal ik 70 jaar zijn, en dan zal ik niet meer de begeleiding kunnen geven die ik de komende jaren nog kan geven. Waarom dan niet de fakkel nu reeds overdragen, en het bedrijf vanuit een andere rol zo goed mogelijk ondersteunen?”

De voorzitter als arbiter

Die ondersteuning zal Gaëtan bieden als familiaal bestuurder, voorzitter van het investeringscomité, lid van het audit- en financieringscomité, en lid van het nominatie- en remuneratiecomité. Naast deze formele organen zal Gaëtan ook informeel Matexi verder begeleiden. “Olivier en ik zullen wekelijks een informeel overleg hebben. Ik beschouw dat als dé kritische succesfactor om het geheel te doen werken. Op die manier blijft de familie optimaal geïnformeerd, kan de CEO ten volle zijn rol opnemen en is het mijn rol om te waarschuwen, te adviseren en vooral ook aan te moedigen.”

Dat Gaëtan de taak van voorzitter van de raad van bestuur niet opneemt is een weloverwogen beslissing. “Een professionele voorzitter lijkt mij een comfortfactor voor een niet-familiale CEO en creëert meer duidelijkheid naar de medewerkers. Het is belangrijk dat enerzijds de CEO en het directiecomité kunnen handelen binnen hun bevoegdheden en anderzijds dat de voorzitter en de raad van bestuur dat ook doen binnen hun bevoegdheden. Regelmatig doch informeel overleg tussen CEO, voorzitter en mezelf als aandeelhouder moet helpen om korte termijn en lange termijn te verzoenen en polarisatie te vermijden. De voorzitter is dan een soort van arbiter die kan helpen om het juiste evenwicht te vinden tussen enerzijds de CEO en anderzijds de vertegenwoordiger van de familiale aandeelhouders en de bestuurders.”

Interactie met de familie

Met Olivier Lambrecht komt voor het eerst een niet-familiale CEO aan het roer van Matexi. Dat schrikt Gaëtan niet af. “Het belangrijkste is dat je een CEO aantrekt die begrijpt wat een familiebedrijf is. Familiaal aandeelhouderschap biedt heel wat voordelen. Een stabiele langetermijnvisie, lokaal verankerd kapitaal en een grote betrokkenheid met de medewerkers om er maar een paar te noemen. Maar dit komt niet zomaar: het vereist juist die regelmatige interactie opdat er wederzijds comfort zou zijn met de gang van zaken. Daarom kies je als familiebedrijf het beste voor een CEO die niet op zijn absolute onafhankelijkheid gesteld is, maar voor een CEO die het belang begrijpt van frequente interactie met de familie.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer