Geen baas meer en toch gelukkig - De juiste mindset om over te dragen

Op donderdag 8 november ging de laatste sessie van Geen baas meer en toch gelukkig door in het D-hotel in Kortrijk. Op deze rondetafel nodigde het Instituut voor het Familiebedrijf overdragers uit om dieper in te gaan op wat de overdracht voor hen betekent. Of zoals Jozef Lievens, co-gedelegeerd bestuurder van het Instituut voor het Familiebedrijf, het verwoordt: “Deze sessies zijn in essentie het testament van de overdragers. Welke vragen moeten beantwoord zijn zodat overdragers een andere rol kunnen aannemen?”

Deze vragen situeren zich rond 5 hoofdthema’s, één per sessie: wat is onze eigenaarsvisie, hoe bouwen we een performant bedrijf, hoe gaan we als familie optimaal samenwerken en welke rol spelen alle betrokken partijen, hoe kunnen we de eigendom structureren?

De ultieme vraag draait rond welke rol de overdrager kan aannemen na de overdracht. In dit kader gaf Paul Van Den Bosch, topsportcoach en auteur, een gastlezing. Centraal stond energy management, met een aantal erg bruikbare tips om energieverlies te beperken of zelfs om te buigen naar energiewinst.

Uitdagingen met elkaar bespreken

De verschillende sessies werden opnieuw gesmaakt door de deelnemers. Zo deden Dirk Vandenbussche en Griet Vandermeersch, eigenaars van Vandenbussche NV, waardevolle inzichten op. Ook het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers is van grote waarde. “We hebben gemerkt dat we tegen dezelfde struikelblokken aanlopen als andere deelnemers aan de rondetafel. Zo werd ons duidelijk dat ook andere bedrijven het als een uitdaging ervaren om bestuurders te vinden. Het is interessant om daarover met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, en eventueel zelfs van elkaar te leren.”

Klaar voor de overdracht

Christine De Dijcker, mede-eigenares van ECS European Containers en 2XL, deed vooral persoonlijke inzichten op. “De sessies hebben me geholpen de juiste mindset te krijgen om te starten met de voorbereidingsfase van de overdracht. Het moeilijkste daarbij vind ik het zoeken en bepalen van mijn toekomstige rol, die toch nog uitdagingen moet bieden en waarbij ik mijn expertise en ervaring ten dienste kan stellen. Door dit bespreekbaar te maken tijdens de rondetafel werd ik me beter bewust van de mogelijkheden. Het taboe werd doorbroken en de emotionele impact is daardoor verminderd. Het is bespreekbaar geworden binnen de vriendenkring, het bedrijf en de familie.”

Ook de informatieve sessies waren een trigger om over bepaalde onderwerpen na te denken. “Alle sessies hebben zeker hun waarde gehad. Zo zijn we met het bedrijf actief aan de slag gegaan met de input over het nieuwe erfrecht. Ook deze laatste sessie rond ‘energiebehoud’ na de overdracht heeft me nieuwe inzichten gegeven die ik zeker zal toepassen.”

Christine benadrukt bovendien dat de sessies een mooi geheel vormen. “Met alle input die we kregen heb ik kunnen besluiten dat we over goede tools beschikken voor de voorbereiding die toch een paar jaren zal duren. Iedereen staat ervoor en moet erdoor. Bovendien kan een geslaagde overdracht terug tal van nieuwe en leuke opportuniteiten bieden, dus je moet er niet mee wachten tot je ‘oud’ bent. Zo krijgen de volgende generaties ook alle kansen.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer