Geert Verachtert: "Op elk moment de continuïteit van het bedrijf verzekeren"

18.12.2020
Governance Familie

Wat doe je als de CEO of algemeen directeur van je bedrijf plots niet meer in staat is om zijn of haar functie uit te oefenen? Een moeilijke vraag waarop geen pasklaar antwoord bestaat. Het overkwam recent familiebedrijf Geysen, dat onverwacht afscheid moest nemen van zijn CEO Marc Morioux. Bij het opvangen van de plotse lacune speelde de raad van bestuur een cruciale rol.

Geert Verachtert, voorzitter van de raad van bestuur van Geysen, ziet bij het verzekeren van de continuïteit van het bedrijf een belangrijke taak weggelegd voor de raad. Binnen Geysen creëerde de raad van bestuur daarvoor op drie niveaus een kader.

Vooreerst is er de visie op de strategische positie van de raad van bestuur. Die bevindt zich bij Geysen ongeveer in het midden van het continuüm tussen een passieve en een operationele raad(*). “We kiezen er bewust voor om een engaging board te zijn,” aldus Geert. “Enerzijds geven we een sterk mandaat aan de CEO van het bedrijf. Hij draagt volledige eindverantwoordelijkheid over P&L, maar ook over de tevredenheid van de klanten en medewerkers. Anderzijds is de raad een klankbord, dat nieuwe ideeën aanbrengt en de CEO uitdaagt. Ook op het vlak van strategische beslissingen zijn we erg geëngageerd, wat met zich meebrengt dat de bestuurders de organisatie heel goed kennen. Zo zijn we ten allen tijde in staat om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.”

Als tweede element is er de samenstelling van de raad van bestuur. “De verschillende bestuurders hebben heel complementaire expertises: strategie en duurzaamheid, financiën, marketing en sales en HR. Wanneer er een lacune ontstaat in de organisatie kunnen we dat (ad interim) vanuit de raad van bestuur opvangen.”

Tot slot hebben de bestuurders een uitgebreid netwerk. “Door het combineren van onze persoonlijke netwerken hebben we een groot opvangnet. Wanneer er een probleem opduikt kent één van de bestuurders altijd wel iemand met de juiste expertise. In dit specifieke geval hebben we vanuit ons netwerk voor continuïteit kunnen zorgen. Bestuurder Guy Michiels (MenT Group) kan door zijn jarenlange ervaring in HR terugvallen op een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde CEO’s en algemeen directeurs. We hebben geluk dat één van die mensen beschikbaar was, en veel goesting had in de uitdaging. Jef Rymen is een ervaren CEO die Geysen naar een volgende fase kan brengen.”


(*) Zie voor meer informatie ook David A. Nadler, ‘Building better boards’, Harvard Business Review (mei 2004) (https://hbr.org/2004/05/building-better-boards)