Geert Verachtert: "Op elk moment de continuïteit van het bedrijf verzekeren"

Wat doe je als de CEO of algemeen directeur van je bedrijf plots niet meer in staat is om zijn of haar functie uit te oefenen? Een moeilijke vraag waarop geen pasklaar antwoord bestaat. Het overkwam recent familiebedrijf Geysen, dat onverwacht afscheid moest nemen van zijn CEO Marc Morioux. Bij het opvangen van de plotse lacune speelde de raad van bestuur een cruciale rol.

Geert Verachtert, voorzitter van de raad van bestuur van Geysen, ziet bij het verzekeren van de continuïteit van het bedrijf een belangrijke taak weggelegd voor de raad. Binnen Geysen creëerde de raad van bestuur daarvoor op drie niveaus een kader.

Vooreerst is er de visie op de strategischepositie van de raad van bestuur. Die bevindt zich bij Geysen ongeveer in het midden van het continuüm tussen een passieve en een operationele raad(*). “We kiezen er bewust voor om een engaging board te zijn,” aldus Geert. “Enerzijds geven we een sterk mandaat aan de CEO van het bedrijf. Hij draagt volledige eindverantwoordelijkheid over P&L, maar ook over de tevredenheid van de klanten en medewerkers. Anderzijds is de raad een klankbord, dat nieuwe ideeën aanbrengt en de CEO uitdaagt. Ook op het vlak van strategische beslissingen zijn we erg geëngageerd, wat met zich meebrengt dat de bestuurders de organisatie heel goed kennen. Zo zijn we ten allen tijde in staat om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.”

Als tweede element is er de samenstelling van de raad van bestuur. “De verschillende bestuurders hebben heel complementaire expertises: strategie en duurzaamheid, financiën, marketing en sales en HR. Wanneer er een lacune ontstaat in de organisatie kunnen we dat (ad interim) vanuit de raad van bestuur opvangen.”

Tot slot hebben de bestuurders een uitgebreid netwerk. “Door het combineren van onze persoonlijke netwerken hebben we een groot opvangnet. Wanneer er een probleem opduikt kent één van de bestuurders altijd wel iemand met de juiste expertise. In dit specifieke geval hebben we vanuit ons netwerk voor continuïteit kunnen zorgen. Bestuurder Guy Michiels (MenT Group) kan door zijn jarenlange ervaring in HR terugvallen op een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde CEO’s en algemeen directeurs. We hebben geluk dat één van die mensen beschikbaar was, en veel goesting had in de uitdaging. Jef Rymen is een ervaren CEO die Geysen naar een volgende fase kan brengen.”


(*) Zie voor meer informatie ook David A. Nadler, ‘Building better boards’, Harvard Business Review (mei 2004) (https://hbr.org/2004/05/building-better-boards)

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer