Het belang van het IFB voor Vlaamse familiebedrijven: Herman Van de Velde

13.10.2016
Opvolging

Het Instituut voor het Familiebedrijf bestaat 20 jaar. We vroegen aan een aantal gezaghebbende stemmen uit economische veld wat het IFB voor familiebedrijven heeft betekend. Dit is het antwoord van Herman Van de Velde, voorzitter Van de Velde NV.

Familiebedrijven hebben een aantal sterke troeven. Focus op de lange termijn is een van de belangrijkste. Persoonlijk heb ik steeds getracht om verder te bouwen op de mooie fundamenten die de vorige generaties hebben gelegd met de bedoeling een sterker en mooier bedrijf door te geven aan de volgende generatie. Resultaatsgerichtheid was belangrijk maar nooit ten koste van de lange termijn.

Maar de speci eke familiale cultuur blijft voor mij de belangrijkste troef. Een cultuur waar mensen bekommerd zijn om mekaar, het aangenaam vinden om samen een bedrijfsproject te realiseren en waar een sfeer van vertrouwen heerst waardoor men het beste uit
de mensen haalt. Familiebedrijven moeten er wel over waken dat de emotionaliteit de bedrijfslogica niet doorkruist.

“Bewustmaking rond de professionalisering”

Objectieve criteria bij de rekrutering van familieleden, eerlijke verloningssystemen en het uitsluiten van elke vorm van nepotisme moeten de emotionele valkuilen vermijden. Als men daar in slaagt, is een familiebedrijf een onklopbaar bedrijfsmodel. De opleidingen en seminaries die het Instituut voor het Familiebedrijf organiseert, dragen bij aan de bewustmaking rond deze thema’s en de professionalisering van Vlaamse familiebedrijven. Ik feliciteer het IFB met zijn 20ste verjaardag en wens hen nog veel succes.