Het succes van De Veroveraars is geen toeval

De krant De Tijd pakt sinds kort uit met een nieuwe reeks over ‘De Veroveraars’: 36 Belgische kmo’s die uitgegroeid zijn tot wereldbedrijven met een miljardenomzet. De redactie stelt in haar dossier vast dat liefst twee derden van die veroveraars familiebedrijven zijn. “Die vaststelling verbaast ons niet: het succes van De Veroveraars is geen toeval”, zegt Jozef Lievens, gedelegeerd bestuurder van het IFB. “Familiebedrijven zijn bij uitstek bedrijven die investeren op lange termijn en geduldig werk maken van duurzame groei.”

De nieuwe reeks van De Tijd geeft een mooi inzicht in wat familiebedrijven kunnen bereiken. De top-3 van De Veroveraars bestaat uit beursgenoteerde familiebedrijven: AB Inbev (41 miljard euro omzet, 200.000 werknemers), Solvay (11,4 miljard euro omzet, 27.000 werknemers) en Colruyt (9,2 miljard euro omzet, 28.000 werknemers). Familiebedrijven Ravago en D’Ieteren maken de top-5 compleet.

Er is al heel wat onderzoek gevoerd waaruit blijkt dat familiebedrijven beter presteren dan niet-familiale ondernemingen. Jozef Lievens: “Ook op basis van onze ervaringen met het Instituut voor het Familiebedrijf de afgelopen 20 jaar kunnen we duidelijk stellen dat familiaal eigenaarschap bedrijven geen windeieren legt. De verklaring hiervoor werd door de professoren Danny Miller en Isabelle Le Breton-Miller vervat in de 4 C’s van het succesvolle familiebedrijf: continuity, community, connection, command.”

4 C’s als hefboom voor succes

Het gaat om vier factoren die een ware hefboom blijken te zijn voor langdurig succes. “Continuïteit staat centraal in het succesvolle familiebedrijf. Ze is nodig om de fundamentele missie van het bedrijf waar te maken”, aldus de gedelegeerd bestuurder van het IFB. “Zo is één van de uitgangspunten van familiale bedrijven de absolute wens om de onderneming te laten overleven als familiebedrijf en ze te kunnen doorgeven aan een volgende generatie.”

“Een tweede succesfactor is de loyauteit van het personeel, dat een community vormt en samen met de familie probeert de missie te realiseren. Tegelijkertijd stelt het familiebedrijf zich bijzonder loyaal op ten aanzien van het personeel. Een enquête die wij samen met Hudson hebben uitgevoerd in 2016 (http://www.familiebedrijf.be/nieuws/verloning-ligt-lager-maar-familiebedrijven-hebben-andere-troeven) bewees trouwens dat familiebedrijven gemiddeld lagere lonen hebben, maar veel trouwere medewerkers.”

Niet alleen tegenover hun medewerkers stellen familiebedrijven zich loyaal op. Ook in hun relaties met zakelijke partners en klanten is dat het geval. Jozef Lievens: “Die derde succesfactor wordt omschreven als ‘connection’: familiebedrijven die hechte banden smeden met hun partners en klanten. Ook hier gaat het langetermijnperspectief voor op onmiddellijk winstbejag.”

En ten slotte behouden succesvolle familiebedrijven ook de vrijheid om snel te beslissen. “Een vlakke structuur en korte beslissingslijnen zorgen ervoor dat familiebedrijven à la minute kunnen inspelen op opportuniteiten. Dat is de vierde C: command. Het zorgt er ondermeer voor dat innovaties snel kunnen worden doorgevoerd.”

Betrokken eigenaars

Jozef Lievens kwam anderzijds ook tot de vaststelling dat betrokken eigenaars een fundamentele rol spelen om familiebedrijven sterker te maken en zo een competitief voordeel te geven: “Betrokken eigenaars zetten zich actief in als aandeelhouders. Ze hebben vertrouwen in het familiebedrijf en in zijn leiding. Ze zijn ook fier dat ze er deel van uitmaken. En we zien dat ze ook bewust omgaan met de uitdagingen van het eigenaarschap. Eigenaar zijn is voor hen als het ware een beroep, dat ook een professionele aanpak vergt (http://www.familiebedrijf.be/blog/betrokken-eigenaar-zijn-is-een-volwaardig-beroep-2).”

“Ik ben ervan overtuigd dat wanneer eigenaars niet alleen passioneel, maar ook professioneel en gestructureerd omgaan met hun bedrijf, dit uiteindelijk een competitief voordeel oplevert voor de onderneming. Dat familiebedrijven zo goed scoren in de lijst De Veroveraars van De Tijd toont dit andermaal aan”, besluit Jozef Lievens.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer