IN MEMORIAM PAUL BUYSSE

Net voor het jaareinde overleed Graaf Paul Buysse. Toen ik hem enige tijd geleden aan de lijn had klonk zijn stem broos, maar zijn enthousiasme over een nieuwe versie van de Code Buysse bleef groot.
Over de schitterende carrière van Paul Buysse werden de superlatieven niet gespaard in de diverse in memoriams. Terecht, want hij was een in België unieke captain of industry met een sterke visie inzake – internationaal – ondernemerschap.

Governance was een van zijn stokpaardjes. Uit de vele gesprekken, die ik met hem mocht voeren tijdens de redactie van de diverse edities van de Code Buysse, kwam een heldere filosofie rond governance naar voor. Paul Buysse bekeek governance vanuit het perspectief van de ondernemer. Voor hem kaderde de governance in de professionalisering van de onderneming. De governance mindset – inzonderheid het openstaan voor de mening van derden – was voor hem belangrijker dan de regeltjes. Bovendien moest governance voor hem op maat van de ondernemer worden uitgewerkt. De Code Buysse benadrukt daarom dat bij de implementatie van de governance rekening moest gehouden worden met de eigenheden van de onderneming, inzonderheid met de aard, de omvang, de groeifase en de eigendomsstructuur. Met dit laatste element werd verwezen naar de familiebedrijven, die een bijzondere plaats in het hart van Graaf Buysse innamen. De Code Buysse voorzag overigens als eerste in zijn soort in een bijzonder deel, gewijd aan familiebedrijven.

Maar de ondernemer moest ook het nut van governance inzien. Met zijn boutade “Goed bestuur levert u winst op” heeft Paul Buysse meer ondernemers voor governance gewonnen dan de betogen van de governance-guru’s.

Met de Code Buysse wou hij het governance thema vooral ook onder de aandacht brengen van de vele duizenden niet-beursgenoteerde bedrijven. Toen de eerste versie in september 2005 werd gelanceerd was dat uniek in Europa. Tot dan waren governance codes alleen voor beursgenoteerde bedrijven bestemd. De Code Buysse kreeg in vele landen navolging.

De omgang met Graaf Buysse was een feest. Een kwinkslag was nooit ver weg. Hij zal een grote leemte nalaten.

Jozef Lievens

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer