Is mijn opvolger wel geschikt?

Dat de next gen met vragen zit, hoeft geen betoog. Dat geldt evenzeer voor de now gen. Met als belangrijkste vraag ongetwijfeld: ‘is mijn opvolger geschikt om het bedrijf te leiden?’. Patrick De Schutter ontwikkelde met de Opvolgersscan een evaluatietool die peilt naar de kwaliteit van de kandidaat-opvolgers. Tijdens Follow Up kwam hij een woordje uitleg geven, samen met ervaringsdeskundige Gilles Janssens van AJ Solutions.

Patrick De Schutter: “Met de Opvolgersscan focussen we op het inhoudelijke. We peilen bij kandidaat-opvolgers naar de kennis en ervaring die ze al hebben op de inhoudelijke domeinen die te maken hebben met het dagelijks bestuur en het op lange termijn runnen van een familiebedrijf. Dat is geen ‘one size fits all’-aanpak gezien de eigenheden en specifieke context van elk bedrijf en elke sector. Eerst ga ik met de overdragende generatie in gesprek, om te horen wat hun verwachtingen zijn van hun opvolger en daarna spendeer ik een volledige dag met elk van de mogelijke opvolgers. We beginnen met een diepte-interview waarbij ik stilsta bij waar ze vandaag staan, welk traject ze hebben afgelegd en wat ze daaruit geleerd hebben. Hoe zien zij zichzelf in de toekomst functioneren in het familiebedrijf? Daarna gaan we in op drie grote pijlers: de missie-visie-strategie, de mate waarin ze financiële aansturing nodig hebben en het operationele. Daaronder vallen HR, Marketing & Sales, IT, Processen, enz. Alle resultaten van de tests en cases worden samengebracht in een evaluatie: is die persoon inderdaad geschikt om door te groeien naar de CEO-rol en op welke termijn ongeveer? We koppelen er meteen ook een leer- en groeitraject aan vast voor de domeinen waar nog lacunes zijn. Vanuit onze jarenlange ervaring weten we perfect wie we naar waar kunnen sturen om bepaalde gerichte opleidingen te volgen.”

Gilles Janssens, tweede generatie bij AJ Solutions, liet een Opvolgersscan opmaken en deelde tijdens Follow Up zijn bevindingen met het publiek: “De scan heeft me heel veel bijgeleerd over ons familiebedrijf zelf en heeft ons aangezet onze missie-visie-strategie op punt te stellen. Op individueel vlak was het ook bijzonder leerrijk. Als Proces & Project Developer ken ik de technische en operationele kant zeer goed, maar de scan bevestigde bijv. dat ik mijn financiële kennis nog wat kan bijspijkeren. Daar is dan meteen een groei- en leertraject aan gekoppeld, wat zeer positief is.”

Afsluitend vatte Patrick nog eens de essentie van de Opvolgersscan samen: “Ook bij familiebedrijven zou het ‘mijn kind schoon kind’-adagio een bijzonder slechte raadgever zijn. Met de Opvolgersscan kunnen we dat neutraliseren en de kwaliteit van een kandidaat-opvolger objectiveren.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer