Joost Callens: "Blijf investeren in jezelf"

In het najaar van 2022 startte een nieuwe editie van de Opvolgersacademie. Eén van de ingrediënten van ons succesrecept zijn de bezoeken aan een familiebedrijf. Daar kunnen de deelnemers niet alleen elkaar beter leren kennen, ze krijgen ook uit eerste hand het getuigenis van een ervaringsdeskundige. Zo konden de kandidaat-opvolgers uit West- en Oost-Vlaanderen tijdens het bedrijfsbezoek aan Durabrik kennismaken met de enthousiaste visie van CEO Joost Callens, die samen met zijn zus Claudia de tweede generatie vormt. Maar hoe heeft Joost zelf het bedrijfsbezoek beleefd en wat is volgens hem de meerwaarde van de Opvolgersacademie?

Joost: “Ik vond het superleuk om mijn persoonlijke ervaringen te delen met jonge mensen die aan het begin van een traject staan. Ik heb hun verteld hoe ik in het bedrijf gekomen ben, hoe mijn zus en ik onze weg daarin gevonden hebben en welke afspraken wij daarrond gemaakt hebben. Zo hebben wij destijds een familiaal charter opgesteld en ons daarin laten begeleiden. Ik voelde dat er bij veel van die jonge mensen heel wat interesse was, maar ook dat ze vragen hadden en op zoek zijn naar praktische handvaten.”

Wat viel u nog op tijdens het bedrijfsbezoek?

Joost: “Ik merkte aan de vele vragen die ik kreeg dat er een grote honger is bij jonge mensen om daar eens onbevangen over te kunnen spreken, zonder dat de pater familias over de schouder meekijkt (lacht). Dat ze daar dus zelf hun eigen weg in kunnen zoeken, dat ze ervaring kunnen opdoen van andere familiebedrijven. Mijn advies aan die jonge mensen is dus om gesprekken te voeren met mensen van verschillende andere familiebedrijven en daar de best practices uit te halen voor het eigen familiebedrijf. Aan de andere kant heb je ook de oudere generatie. En daar zie je misschien te vaak dat mensen zich te lang vasthouden aan hun eigen familiebedrijf en de jeugd te weinig kansen geven.”

Hoe verliep dat bij jullie destijds?

Joost: “Wij hebben het grote voordeel gehad dat onze vader ons operationeel heeft laten doen en ons alle vertrouwen heeft gegeven. Dat zorgt ervoor dat je je eigen stempel kunt drukken en je eigen accenten kunt leggen. Dat zijn ook elementen die energie geven. Ik heb die zaken willen doorgeven aan de jongeren, maar de boodschap geldt minstens evenveel voor de oudere generaties.”

Zijn er nog inzichten die u met hen kon delen?

Joost: “Absoluut. Ik heb zelf twee boeken geschreven over leiderschap, ik geef de opleiding Futureproof Leadership en heb dus ook een stukje verteld over mijn eigen zoektocht in mijn leiderschap. Een belangrijk accent dat ik daarbij leg is de persoonlijke ontwikkeling. Veel van die mensen zijn wel goed gevormd of opgeleid – dat is zeker belangrijk want het geeft hun de bagage die ze nodig hebben – maar ik vind het minstens even belangrijk dat ik heb kunnen meegeven dat het een blijvend leren is. Ik heb hen dus aangemoedigd om ook in die persoonlijke ontwikkeling stappen te zetten. Zodat ze hun eigen leiderschap kunnen doen groeien, leren hoe een groep werkt, hoe je een groep kan besturen of coachen… En hen ook laten nadenken over hun bredere rol in de maatschappij, want het gaat niet alleen over het familiebedrijf. Dat bedrijf opereert in een samenleving en ik wil ook bewustzijn helpen verruimen rond maatschappelijk bewustzijn, rond de duurzaamheidsgedachte, enz. Ik voelde dat er veel honger is naar zo’n kennis. Ik vind het zeer belangrijk dat daar aandacht voor is, zeker voor mensen die dan zelf aan het hoofd zullen staan van hun eigen familiebedrijf.”

Dat zijn inderdaad zaken die je niet op school leert.

Joost: “Nee, en dat heb ik zelf moeten ervaren met vallen en opstaan. Er heeft mij daar niemand in gegidst. In die zin is het interessant dat ik mijn ervaringen kan doorgeven via initiatieven als de Opvolgersacademie. Zeker voor jonge mensen is het essentieel dat ze weten dat het belangrijk is om te blijven investeren in jezelf. De blik die je hebt op de wereld of op het eigen familiebedrijf is ook maar die ene blik. Die kan je verbreden door persoonlijke ontwikkeling. Zo creëer je ook een netwerk en de outside-in gedachte, informatie die je van buitenaf kunt binnenbrengen in de organisatie. Ik heb ook een oproep gedaan rond inclusiviteit, waar zeker nog werk aan de winkel is, ook binnen familiebedrijven. Mijn jongste zoon die een hersenletsel heeft, maakt het concreet mee en er is nog heel veel ruimte voor groei. Ik heb ook daar een warme oproep gedaan naar de toekomstige ondernemers om te beseffen dat er ook in die doelgroep heel veel talenten aanwezig zijn.”

Tot slot, zijn jullie zelf ook al bezig met opvolging?

Joost: “Jawel, en in die zin was het wel fijn een getuigenis te kunnen brengen vanuit onze eigen ervaring omdat we zelf aan de vooravond staan van een dergelijke denkoefening. Mijn zus en ik hebben elk drie kinderen en ze zijn zo goed als allemaal afgestudeerd. Ze zetten nu hun eerste stappen in het werkveld en zijn sowieso al betrokken als aandeelhouder. We komen regelmatig samen met de familie en met de volgende generatie om hen het bedrijf te leren kennen en een antwoord te geven op vragen als wat is een bedrijf, wat is aandeelhouder zijn, wat is familiant zijn in een familiebedrijf... Ik kan andere familiebedrijven alleen maar aanraden om daar ook actief en op tijd mee bezig te zijn.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer