Jozef Lievens: "Maak alles bespreekbaar in het eigenaarsteam"

Tijdens de Dag van het Familiebedrijf stelde Jozef Lievens, partner bij Roots Advocaten en co-gedelegeerd bestuurder van familiebedrijf.be zijn nieuwste boek voor. Met “Een sterk eigenaarsteam, troef voor het familiebedrijf” belicht hij een belangrijk onderdeel van de governance driehoek, de eigenaars.

Hechtere eigenaarsteams leiden tot performantere familiebedrijven
Jozef Lievens

In de literatuur werd tot dusver veel aandacht besteed aan zowel de raad van bestuur als aan het management. Het eigenaarsteam bleef tot op vandaag echter onderbelicht. En dat is een gemis, aldus Jozef Lievens. “Eigenaarsteams hebben een directe lijn naar het management en in veel gevallen een intenser contact met het management dan de raad van bestuur. Bovendien hebben we in de praktijk vastgesteld dat hechtere eigenaarsteams leiden tot performantere familiebedrijven.”

Maar hoe kom je tot een hecht eigenaarsteam? Dat is het onderwerp van het nieuwe naslagwerk. Jozef ziet vijf voorwaarden om een performant eigenaarsteam te bouwen. Vooreerst moet je een gedeelde eigenaarsvisie hebben. Dat kan zich op verschillende vlakken demonstreren: ambitie, waarden, visie op financiële return, verwachtingen, de basisopvattingen rond de betrokkenheid van de familie en de basisopvattingen rond de governance van het familiebedrijf. Als tweede voorwaarde heb je het engagement en de inzet van de familie. “Er moet geloof zijn in het familiebedrijf en in het managementteam,” licht Jozef toe. “Het gaat in essentie om de wil en de intentie om continuïteit voor het bedrijf te realiseren.” Ten derde definieer je best duidelijk de verschillende rollen binnen het bedrijf, én wie welke rol opneemt. “Bepaal daarbij niet alleen de rol, maar ook welke vereisten er zijn voor een rol, welke taken deze inhoudt én aan wie de persoon die de rol opneemt verantwoording moet afleggen,” aldus Jozef. Als vierde voorwaarde zijn er de constructieve relaties. “Het is van groot belang dat het eigenaarsteam op een constructieve manier samenwerkt,” gaat Jozef verder. “Constructieve relaties zijn gestoeld op respect, communicatie, het aanvaarden van verschillen, conflictbeheersing en -oplossing en vertrouwen.” Tot slot is een efficiënte teamorganisatie noodzakelijk voor een performant eigenaarsteam. Hiervoor zijn onder andere regelmatige vergaderingen met een agenda en duidelijk leiderschap belangrijk, naast een besluitvaardig en fair process.

Met zijn boek reikt Jozef eigenaars een handig en praktisch houvast aan om tot een performanter eigenaarsteam te komen. Maar hoe begin je er in de praktijk aan? “De gouden tip is om alle zaken binnen het eigenaarsteam bespreekbaar te maken. Binnen het eigenaarsteam is een cultuur van feedback erg belangrijk. Dat is vaak nog braakliggend terrein in familiebedrijven.”

Bent u benieuwd naar meer over dit onderwerp? Het boek kost 19,5 euro (excl. BTW) en is verkrijgbaar via www.eensterkeigenaarsteam.be.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer