"Leer de spanning uit de lucht halen"

Hoe gaan familiebedrijven het best om met conflicten? Op die vraag zocht De Tijd (9 mei) een antwoord. De krant polste ondermeer naar de ervaringen van Jozef Lievens en professor Johan Lambrecht van het Instituut voor het Familiebedrijf. Uit hun duiding blijkt ondermeer dat communicatie in familiebedrijf een cruciale factor is: "Leer de spanning uit de lucht halen."

"In 80 procent van de gevallen is dat waarover getwist wordt, niet de kern van de zaak. De ware aard van het geschil ligt meestal dieper", weet Jozef Lievens. "In de kern gaat het om de relatie tussen de familieleden zelf." Net daarom is het belangrijk dat er bij een conflict open wordt gecommuniceerd, over het bedrijf en de strategie, maar evenzeer over de onderlinge relaties tussen de familieleden.

Uit onderzoek is bovendien gebleken dat geschillen in het familiebedrijf eerder regel dan uitzondering zijn. Professor Johan Lambrecht: "Als ze op een verstandige manier worden aangepakt, kunnen ze zelfs positief zijn. Een geschil uit de weg gaan en toedekken met de mantel der liefde, dat komt vroeg of laat toch tot een uitbarsting."

Lambrecht sluit zich aan bij Jozef Lievens, als het gaat om het belang van communicatie tussen de familieleden : "Emoties mag en moet je uiten onder aandeelhouders. Zo haal je spanning uit de lucht."

Formaliseer afspraken in een familiecharter

Familiebedrijven beschikken ook over een middel om afspraken formeel vast te leggen, met name het familiecharter. Jozef Lievens: "Je kunt maar werken aan een langetermijnstrategie als je het als familie ten gronde eens bent over een aantal zaken. Denk aan de visie over de rol van de familie in het bedrijf, maar ook over praktische kwesties als dividendbeleid en operationele rollen."

"Het familiecharter legt de spelregels vast over hoe de familiale aandeelhouders zich tegenover elkaar en tegenover het bedrijf verhouden", vat Johan Lambrecht samen. "Het is een document dat uit de doeken doet hoe de familie zal bestuurd worden."

Lees het volledige artikel hier.

Lees ook de blog 'Conflicten in het familiebedrijf zijn anders' van Jozef Lievens.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer