Herman Van de Velde - Lingeriebedrijf Van de Velde: Grote betrokkenheid van de familie

Ook lingeriebedrijf Van de Velde is getroffen door de coronacrisis. “De crisis is vrij dramatisch omdat onze klanten quasi wereldwijd gesloten zijn,” steekt Herman Van de Velde, voorzitter van de raad van bestuur, van wal. “De klanten die wel nog open zijn, zoals in Nederland, zien geen mensen meer. Onze omzet viel terug naar een niveau van 20%.”

Binnen de onderneming werden onmiddellijk een aantal maatregelen uitgewerkt. “Eerst en vooral zorgen we ervoor zoveel mogelijk cash op de rekening te hebben staan,” licht Herman toe. “Ook al zijn we een heel solvabel bedrijf, toch hebben we een aantal acties genomen. Zo hebben we het dividend geschrapt, net als een inkoop eigen aandelen-programma. In tweede instantie focussen we sterk op kostenbesparing.”

We hebben als familiebedrijf een grote betrokkenheid naar de mensen. We willen naar hen luisteren en tonen dat we er als familiebedrijf voor hen zijn.

Toch kijkt het bedrijf ook vooruit. “Het is natuurlijk belangrijk ons te organiseren op het post-coronatijdperk, zowel operationeel als financieel. Als modebedrijf zijn we sterk seizoensgebonden. Het grootste deel van de zomercollectie werd al geleverd bij de klanten. Daarvoor gaan we met hen in dialoog. Waar mogelijk worden leveringen geannuleerd, of geven we uitstel van betaling. Daarnaast hebben we financiële stress-scenario’s opgesteld. Wat gebeurt er als de omzet tot een bepaald niveau zakt? Aan de hand van deze scenario’s werken we acties uit.”

Herman ziet een aantal voordelen in het familiebedrijf om deze crisis te doorstaan. “Familiebedrijven hebben een zeker conservatisme op financieel vlak. Dat wordt meestal als negatief ervaren, maar is op dit moment een zegen. Daarnaast hebben we als familiebedrijf een grote betrokkenheid naar de mensen, zowel naar onze medewerkers als naar onze klanten. We hebben een relatie met onze klanten die al decennia teruggaat. Dat vergeten we niet. Daarom hebben we nu een programma opgezet waarbij leden van de familie de klanten zelf bellen om hen morele steun te geven, te luisteren en te tonen dat we er als familiebedrijf voor hen zijn.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer