Herman Van de Velde - Lingeriebedrijf Van de Velde: Grote betrokkenheid van de familie

07.04.2020
Familie Strategie

Ook lingeriebedrijf Van de Velde is getroffen door de coronacrisis. “De crisis is vrij dramatisch omdat onze klanten quasi wereldwijd gesloten zijn,” steekt Herman Van de Velde, voorzitter van de raad van bestuur, van wal. “De klanten die wel nog open zijn, zoals in Nederland, zien geen mensen meer. Onze omzet viel terug naar een niveau van 20%.”

Binnen de onderneming werden onmiddellijk een aantal maatregelen uitgewerkt. “Eerst en vooral zorgen we ervoor zoveel mogelijk cash op de rekening te hebben staan,” licht Herman toe. “Ook al zijn we een heel solvabel bedrijf, toch hebben we een aantal acties genomen. Zo hebben we het dividend geschrapt, net als een inkoop eigen aandelen-programma. In tweede instantie focussen we sterk op kostenbesparing.”

We hebben als familiebedrijf een grote betrokkenheid naar de mensen. We willen naar hen luisteren en tonen dat we er als familiebedrijf voor hen zijn.

Toch kijkt het bedrijf ook vooruit. “Het is natuurlijk belangrijk ons te organiseren op het post-coronatijdperk, zowel operationeel als financieel. Als modebedrijf zijn we sterk seizoensgebonden. Het grootste deel van de zomercollectie werd al geleverd bij de klanten. Daarvoor gaan we met hen in dialoog. Waar mogelijk worden leveringen geannuleerd, of geven we uitstel van betaling. Daarnaast hebben we financiële stress-scenario’s opgesteld. Wat gebeurt er als de omzet tot een bepaald niveau zakt? Aan de hand van deze scenario’s werken we acties uit.”

Herman ziet een aantal voordelen in het familiebedrijf om deze crisis te doorstaan. “Familiebedrijven hebben een zeker conservatisme op financieel vlak. Dat wordt meestal als negatief ervaren, maar is op dit moment een zegen. Daarnaast hebben we als familiebedrijf een grote betrokkenheid naar de mensen, zowel naar onze medewerkers als naar onze klanten. We hebben een relatie met onze klanten die al decennia teruggaat. Dat vergeten we niet. Daarom hebben we nu een programma opgezet waarbij leden van de familie de klanten zelf bellen om hen morele steun te geven, te luisteren en te tonen dat we er als familiebedrijf voor hen zijn.”