LVD - De belangrijkste grondstof voor machines zijn mensen

07.11.2018
Familie Strategie

Tijdens de Dag van het Familiebedrijf begin oktober gaven enkele bedrijfsleiders de aanwezigen een inzicht in hun visie op groei. Groei van de familie, maar ook groei van het bedrijf. Zo ook Carl Dewulf, CEO van LVD Company. Bij deze constructeur van machines voor plaatbewerking staat momenteel de tweede generatie aan het roer.

Met een omzet van 200 miljoen euro in 2018 en meer dan 1250 werknemers is LVD een grote speler in de markt. Toch zien ze zichzelf niet als een matuur bedrijf, licht Carl Dewulf, CEO, toe: “We besteden maar liefst 6% van onze omzet aan innovatie. Dat is niet wat je zou verwachten in een matuur bedrijf. 30 à 35% van onze omzet bestaat uit producten die 3 jaar geleden nog niet bestonden.” Hiermee toont Carl aan dat het ook als groot bedrijf belangrijk is te blijven ondernemen en innoveren. Zo werd het businessmodel van LVD aangepast in functie van innovatie. Teamwerk, wendbaarheid en innovatie op alle niveaus zijn de 3 pijlers.

Teamwerk: een platform voor innovatie

Naast de evidente voordelen van groei is een van de risico’s dat divisies een eigen organisatie uitbouwen en muren rond zich heen optrekken. Medewerkers opereren op hun eigen eiland, los van de dagelijkse realiteit. Binnen LVD werd dit ondervangen door de introductie van EML, de Engineering Marketing Logistics Meeting. “Dit is een formeel overlegplatform tussen de verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Binnen dit overlegorgaan wordt een idee uitgewerkt tot concept, tot project en uiteindelijk tot prototype,” licht Carl toe.

Deze multidisciplinaire aanpak wordt doorgetrokken doorheen het hele bedrijf. “Onze nieuwe ingenieurs worden van bij hun start betrokken bij de verkoop en de bedrijfsprocessen. Ze opereren als wiskundige niet alleen in de rekenkamer, maar worden meteen ook bij andere aspecten betrokken, om hen bewust te maken van productie- en klantenbehoeften.” Deze atypische aanpak heeft uiteraard een kostenplaatje, grofweg een jaarsalaris. Carl relativeert: “Dit leergeld wordt ruimschoots gecompenseerd door de betere producten en grote loyaliteit. Onze mensen zijn de belangrijkste grondstof voor onze machines.”

Wendbaarheid

Als kleine grote speler kan LVD snel inspelen op tendensen in de markt. Wouter Broekaert, doctor in de Economische Wetenschappen en onderzoeker aan de Odisee Hogeschool, bevestigt het belang van flexibiliteit en openheid. “Innovatie wordt voor eender welk bedrijf steeds belangrijker. Openheid is hierbij de sleutel, zowel intern binnen het bedrijf als extern naar onder andere kennisinstellingen.” Zo heeft LVD Company een leerstoel aan KU Leuven waar langetermijn onderzoek gedaan wordt. Daarnaast worden thesissen uitgewerkt binnen het bedrijf en zijn er samenwerkingen met Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie.

Industrie 4.0

LVD innoveert trouwens niet alleen voortdurend het product maar ook het proces. Hierbij ontwaart Carl een opvallende kentering: “We zijn geëvolueerd naar industrie 4.0. Grote machines en bruggen zijn nog steeds nodig, maar het hoofdproduct wordt stilaan de software. We evolueren van een machinebouwer naar een dienstverlener.” Deze verandering in mindset is niet eenvoudig, al ziet Carl wel voordelen als familiebedrijf. “Innovatie is gemakkelijker in een familiaal bedrijf, want er zijn minder schotten tussen de verschillende afdelingen. Er is minder politiek en een vlottere communicatie. Er is bovendien een heel langetermijnvisie. We zijn actief in een cyclische sector, we moeten met andere woorden wendbaar zijn en blijven.” Wouter Broekaert treedt Carl hierin bij. “In familiebedrijven is er een groot potentieel aan creativiteit. Bovendien biedt de wisselwerking tussen de oude en de nieuwe generatie vaak verschillende perspectieven. Er is een mix tussen opgedane ervaring en nieuwe inzichten, wat familiebedrijven een concurrentiële basis biedt.”