Carl Dewulf - LVD: De vertrouwensband met onze werknemers nog versterken

Machinebouwer LVD voelde de impact van het coronavirus nog voor het België bereikt had. Eind januari al moest LVD de productie in hun site op 80 kilometer van Wuhan, de stad waar het virus voor het eerst opdook, volledig stilleggen. Pas na 7 weken werd de productie met mondjesmaat heropgestart. “Dat heeft ons alert gemaakt en zo hebben we ons waarschijnlijk tijdig en beter voorbereid dan andere bedrijven toen het virus zich over de wereld verspreidde,” zegt CEO Carl Dewulf.

De productiesite in België draait momenteel op 65% van de capaciteit. “We hebben nochtans voldoende bestellingen,” licht Carl toe. “Het probleem situeert zich vooral in de moeizame bevoorrading van bepaalde componenten.”

LVD werkte een heel duidelijk beleid op vlak van social distancing uit. “Als machinebouwer is het onmogelijk om alle medewerkers van thuis uit te laten werken. In de productie hebben we een systeem uitgewerkt waarbij steeds afstanden van 3 à 5 meter tussen de medewerkers gegarandeerd kunnen worden. Bovendien hebben we alle diensten in twee groepen opgedeeld, om te vermijden dat we een volledige equipe verliezen bij een eventuele uitbraak van het virus.” LVD voorzag ook zijn filialen in China, Slovakije, Italië en de VS van persoonlijke beschermingsmiddelen. Die laatste, gevestigd in de staat New York, werd inmiddels op Decreet van Governor Andrew Cuomo voor 2 weken gesloten.

We hebben als familiebedrijf een grote verantwoordelijkheidszin voor onze medewerkers. De focus ligt niet alleen op het behoud van de rentabiliteit.

De social distancing wordt doorgetrokken in gans het bedrijf. “De gezondheid én het welbevinden van onze medewerkers vinden we heel belangrijk. Daarom voerden we al maatregelen in nog voordat de overheid regels oplegde. De hoofdingangen zijn al drie weken afgesloten, om onze medewerkers te beschermen voor ‘toevallige’ bezoekers. Alle externe bezoekers worden onderworpen aan een temperatuurmeting en mogen zich niet vrij op het terrein begeven. Het bedrijfsrestaurant werd gesloten, maar we voorzien in een gratis broodjeslunch. We willen vooral de bezorgdheden bij onze mensen wegnemen, zodat het veilig en aangenaam blijft om te komen werken. Zo houden we ons personeelsbestand op een voor het bedrijf werkbaar niveau .”

“Als familiebedrijf hebben we een aangeboren reflex: een grote verantwoordelijkheidszin voor onze medewerkers. Deze crisis zal de vertrouwensband met onze werknemers nog verder versterken. We willen iedereen in het bedrijf beschermen en behoeden. De focus ligt dus niet alleen op het behoud van de rentabiliteit.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer