Masterclass Communicatie en Soft Skills in het familiebedrijf

“Menselijke vaardigheden voor de emotionele arena’s”

(Familiale) ondernemers moeten over heel wat vaardigheden beschikken om het familiebedrijf zo optimaal mogelijk uit te bouwen. Naast de klassieke en logische hard skills beschikken ze best ook over de nodige dosis soft skills. Het Familiebedrijf heeft Professor Pieter Vandekerkhof (Uhasselt) en Marc Beenders, auteurs van het boek “Soft Skills in ondernemerschap”, uitgenodigd om een masterclass te geven waarin zij u leren hoe deze meer abstracte, interpersoonlijke, vaardigheden verder te ontwikkelen. Een gesprek over het belang van die menselijke vaardigheden voor uw bedrijf.

Familieleden staan dichter bij elkaar en dan is het vermogen om gedragingen te interpreteren en een goede communicatie erg belangrijk

Professor, iedereen kent de terminologie wel, maar waar zit precies het verschil tussen de zogenaamde hard skills en soft skills?

“De hard skills zijn de traditionele, stabiele, logische, meetbare en testbare vaardigheden. Zoals talenkennis, cijfergeletterdheid, technische vakkennis. Ik noem het eigenschappen die ervoor zorgen dat je wordt aangeworven. Een gebrek aan soft skills zal dan weer de reden zijn waarom je wordt ontslagen: iemand communiceert niet goed, kan niet samenwerken in team. Het zijn eigenlijk alle vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren met andere mensen. Daarom gebruik ik eigenlijk liever de term human skills, het zijn interpersoonlijke menselijke vaardigheden, die je niet alleen op het werk, maar ook in je dagdagelijks leven nodig hebt om optimaal te functioneren.”

Het zijn meer abstracte, moeilijk te evalueren eigenschappen, maar ze zijn erg belangrijk?

“Absoluut. Soft skills zijn de menselijke vaardigheden die zorgen dat de technische kennis (hard skills) effectiever ingezet kan worden. Beide zijn perfect complementair maar in realiteit blijven de soft skills vaak onderbelicht, terwijl er net een synergie gecreëerd moet worden tussen deze twee skillsets om optimaal te functioneren. Het is deze synergie die namelijk de meerwaarde van het menselijk kapitaal van een onderneming vormt. Ook in de war for talent is dit essentieel: om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en de doelstellingen rond tewerkstelling te behalen, moeten ondernemingen meer aandacht schenken aan soft skills. Het ontbreekt ondernemingen al te vaak aan effectieve handvaten en metrics om evoluties te monitoren.”

U hebt op vraag van Het Familiebedrijf een specifiek opleidingsprogramma uitgewerkt. Zijn familiebedrijven op dit vlak anders dan andere ondernemingen?

“Ze zijn niet anders, maar ze onderscheiden zich op het vlak van het relationele. Ik noem ze daarom graag emotionele arena’s. Individuele familieleden staan dichter bij elkaar en dan is het vermogen om gedragingen te interpreteren en een goede communicatie erg belangrijk. Een cultuur van open communicatie en het vermogen om constructief met conflicten om te gaan zijn cruciaal. Goed en efficiënt communiceren vormt de bouwsteen om alle andere soft skills onder de knie te krijgen. Bewust hiermee bezig zijn heeft een directe positieve invloed op zowel je ondernemende als persoonlijke groei.”

Hoe ziet dat programma eruit?

“We gaan een grondige masterclass geven, waarbij we de vijf voornaamste soft skills behandelen: communicatie, creativiteit, growth mindset, teamwerking, en attitude. Het zijn ook die grote categorieën die we in ons boek ‘Soft skills in ondernemerschap’ behandelen. We geven eerst een inspirerende keynote, aangevuld met een interactieve sessie. Daarbij willen we de deelnemers op een praktische manier handvaten aanreiken waarmee ze aan de slag kunnen. We mikken op de eigenaars-ondernemers, wie aan het roer staat, maar ook op de aanstormende generatie, de zogeheten NextGen. Zij staan vandaag al iets opener tegenover het belang van deze skills. We zien bij de oudere generaties vaak iets meer scepsis. Hoewel zo’n vorming omtrent dergelijke vaardigheden misschien in eerste instantie minder voor de hand lijkt te liggen, is het toch van belang hier als ondernemer en als eigenaarsfamilie bewust werk van te maken.”

Schrijf u hier in voor de Masterclass Communicatie..

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer