Meerderheid is positief over opvolgingsproces

Het IFB heeft de alumni van de Opvolgersacademie bevraagd. De afgelopen jaren hebben meer dan 300 opvolgers aan deze opleiding deelgenomen. “Uit de enquête blijkt dat het merendeel vrij positief is over het opvolgingsproces in het eigen familiebedrijf”, vertelt professor Johan Lambrecht. “Maar het aanbrengen van veranderingen in de onderneming door de nieuwe generatie blijft wel een heikel punt.” De resultaten werden bekendgemaakt tijdens Follow Up, het eerste event specifiek voor de alumni van de Opvolgersacademie, in de Ghelamco Arena in Gent.

Het Instituut voor het Familiebedrijf beschikt over een uniek netwerk dat de toekomstige generatie van bedrijfsleiders in familiebedrijven verenigt: de alumni van de Opvolgersacademie. Een tachtigtal van de nieuwe en toekomstige bedrijfsleiders kwamen eind juni bijeen in Gent voor een inspirerende netwerkingavond. Ze kregen een geleid bezoek aan de Ghelamco Arena, luisterden geboeid naar een keynotespeech van De Persgroep-boegbeeld Christian Van Thillo en konden ook ervaringen uitwisselen met elkaar.

Tijdens het event stelde professor Johan Lambrecht de resultaten voor van een recente bevraging bij de alumni van de Opvolgersacademie. Daarin werd gepeild naar de rol die ze vandaag in het familiebedrijf vervullen, hoe ze het opvolgingsproces beoordelen en welke uitdagingen deze nieuwe generatie ziet voor hun familiebedrijf.

Johan Lambrecht: “Uit de enquête konden we vaststellen dat het merendeel van de opvolgers vandaag al betrokken is in de dagelijkse leiding van het familiebedrijf, maar nog niet tot de familiale eigenaars behoort. Voor het voltrekken van de familiale opvolging zijn die beide aspecten belangrijk: het gaat immers om de overdracht van de operationele leiding en ook de opvolging wat de eigendom en dus de aandelen van het bedrijf betreft.”

Veranderingen liggen gevoelig

De meeste familiale opvolgers zijn positief gestemd over het verloop van het opvolgingsproces. “We weten dat dit een proces van lange duur is, waarin naast operationele en zakelijke aspecten ook het emotionele bijzonder belangrijk is. In het merendeel van de opvolgingen, zeggen de jongeren dat het proces vrij vlot is verlopen totnogtoe”, stelt professor Lambrecht.

Dat betekent niet dat er geen problemen opduiken bij de wissel van de wacht in het familiebedrijf. “We vroegen naar de moeilijkheden die de opvolgers ondervinden meteen na hun toetreding in de onderneming en de problemen waar ze vandaag tegenaan botsen. Met stip op 1: het aanbrengen van veranderingen. Jonge ondernemers die hun stempel willen drukken, moeten vaak toch veel moeite doen om de overdrager te overtuigen. Ook de communicatie met de overdrager blijkt nog beter te kunnen.”

Leiden in team is perfect mogelijk

Uit de enquête vallen ook enkele evoluties af te leiden over de toekomst van familiaal ondernemen. Johan Lambrecht: “Meer dan vroeger zijn er verschillende generaties actief in de leiding en het aandeelhouderschap van het familiebedrijf. En binnen eenzelfde generatie zien we, zoals te verwachten, steeds vaker dat meerdere familieleden in team gaan werken. Dat vraagt om een teammanagement op het niveau van de bedrijfsleiding: men moet het eens zijn over de visie en de strategische richting van het bedrijf.”

“Er is ook nood aan “eenheid-in-verscheidenheid: goed afgebakende verantwoordelijkheden, veel onderlinge communicatie en het sluiten van de rangen. Maar performante familiebedrijven bewijzen dat het perfect mogelijk is om in team de onderneming te leiden”, besluit de prof.

Opvolgers getuigen

Vijf familiale opvolgers kwamen tijdens het alumni event op het podium getuigen over hoe ze hun intrede in het familiebedrijf tot nu toe hebben ervaren: Yves Aertssen (Aertssen), Julie Lietaer (European Spinning Group), Tim Plantefève-Castryck (Luckx Ramen & Deuren) en de broers Dominique en Frederic Maene (Piano’s Maene). Ook uit hun getuigenis bleek dat ze positief zijn over hoe de opvolging verlopen is of vandaag verloopt.

De vijf opvolgers kijken bovendien met grote tevredenheid terug op hun deelname aan de Opvolgersacademie. Yves Aertssen nam in 2009 deel aan de eerste jaargang: “De uitwisseling van ervaringen met andere opvolgers is van onschatbare waarde. Iedereen zit immers in hetzelfde schuitje.”

“En het helpt je ook om stil te staan bij zaken waar je niet dagelijks aan denkt”, vult Tim Plantefève aan. “Naast de theorie, wijzen de ervaren ondernemers die komen getuigen op de sessies je ook op de hindernissen die kunnen opduiken onderweg. Deelnemen aan de Opvolgersacademie helpt je echt om de opvolging en de taboes errond bespreekbaar te maken.”

Klik hier voor het fotoalbum van Follow Up.

Lees ook: Tips van opvolgers voor opvolgers.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer