“Met een Sixie als bestuurder halen familiebedrijven unieke kennis en ervaring in huis “

23.02.2022
Governance

Voor familiebedrijven loopt het niet altijd van een leien dakje om externe bestuurders te vinden. Het Instituut voor het familiebedrijf gaat hiervoor nu een samenwerking aan met Sixie.

Sixie is een selectiekantoor voor mensen die hun actieve loopbaan hebben beëindigd, maar die hun ervaring en kennis nog willen inzetten, ook als bestuurder. Axel Ronse en Elisabeth Meuleman, twee van de bezielers achter Sixie, leggen uit wat de meerwaarde kan zijn voor familiebedrijven.

Hoe gaan jullie te werk?

EM: “Via een gesprek proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de concrete vraag of nood van het bedrijf. Dat kan een bepaalde bestuurdersfunctie zijn. Daarna gaan we op zoek naar de juiste match in onze heel uitgebreide database met mensen die we allemaal individueel gesproken hebben en waarvan we de competenties dus correct kunnen inschatten. Uit de longlist kiest het bedrijf de kandidaten met wie ze een gesprek willen. We organiseren en begeleiden die gesprekken en enkel als het bedrijf met onze kandidaat in zee gaat, worden kosten aangerekend. ‘No cure no pay’, er is dus geen opstartfee.”

Waarom wil Sixie ook bestuurders aan familiebedrijven leveren?

AR: “Familiebedrijven en kmo’s zitten in ons DNA, ze zijn een van de redenen waarom we Sixie hebben opgericht. We geloven heel sterk dat mensen die hun actieve loopbaan hebben beëindigd – als ondernemer, of in een kaderfunctie binnen een kmo of een groot bedrijf – nog pakken kennis en ervaring hebben om een familiebedrijf te versterken als bestuurder.”

Hebben jullie kandidaten ook ervaring met familiebedrijven?

EM: “Zeker, onze mensen weten wat het is om binnen een familiebedrijf te werken en ze respecteren ook wel het vertrouwen dat hun gegeven wordt. Door hun ervaring in familiebedrijven en kmo’s kunnen ze daar zeer goed mee omgaan.”

Wat is het voordeel voor familiebedrijven om met jullie te werken om een bestuurder aan te trekken? Zijn ze niet meer geneigd om intern of in eigen kring te rekruteren?

AR: “De scope wordt zoveel groter. Ze halen unieke kennis en ervaring in huis die ze niet in eigen kring vinden. Iemand die met een onbevangen blik naar het familiebedrijf kijkt, iemand met een unieke ervaring. Onze mensen worden vooral gedreven door de goesting om nog te werken. Ze willen natuurlijk marktconform vergoed worden, maar dat is niet hun eerste drijfveer. Ze willen nog echt werken en die passie is van onschatbare waarde, ook voor familiebedrijven.”

EM: “En er is hun volledige commitment. Veertigers of vijftigers die ergens in een board gaan zitten, hebben misschien een eigen bedrijf en verschillende andere functies, terwijl onze mensen zich volledig engageren voor het bedrijf dat hen tewerkstelt.”

Hebben jullie ook vrouwelijke bestuurdersprofielen in jullie database?

EM: “Absoluut. We kunnen niet ontkennen dat er een grote meerderheid aan mannen is die zich hebben ingeschreven, maar we hebben ook wel ervaren vrouwen in onze database.”

Zijn de door Sixie aangebrachte bestuurders niet te oud ?

AR : Ze zijn gemiddeld 15 jaar jonger dan de Amerikaanse president (lacht). Ernstig : In andere landen worden mensen gewaardeerd om hun ervaring en jaren op de teller en blijven ze veel langer aan de slag. Het is er de normaalste zaak van de wereld.

EM : Ze hebben net echt veel ervaring en ze hebben voldoende tijd en engagement om ten volle met uw bedrijf bezig te zijn.


Bekijk de profielen op www.vindjesixie.be