Onafhankelijkheid is belangrijk element in governance familiebedrijven

Stelt er zich een probleem binnen het management van Lotus Bakeries, nu blijkt dat de CEO een relatie heeft met de CFO? Die vraag legde De Tijd (20 augustus) voor aan een aantal experts inzake familiebedrijven waaronder Jozef Lievens, gedelegeerd bestuurder van het Instituut voor het Familiebedrijf en professor governance aan de EHSAL Management School.

Lotus Bakeries heeft net zijn halfjaarcijfers bekendgemaakt en boekt opnieuw spectaculaire resultaten: een omzetgroei van 31%, zowel organisch als door overnames, en een stijging van de bedrijfswinst met de helft. Het familiebedrijf doet het dus erg goed. Jozef Lievens: “Lotus heeft de voorbije tien jaar een spectaculair parcours afgelegd. Je kan dat niet doen als je niet gestructureerd bent. Lotus heeft altijd veel belang gehecht aan strategie en professionalisering. Op het vlak van structurering behoort Lotus tot de meer professionele bedrijven in Vlaanderen.”

Toch is het een woelige week geweest voor het familiebedrijf met hoofdzetel in Lembeke, nadat uitlekte dat de familiale CEO een relatie heeft de CFO. Dat is wel degelijk een probleem, meent Jozef Lievens: “De ervaring leert dat er in de relatie CEO-CFO onafhankelijkheid moet zijn. Ze moeten elkaar in evenwicht houden, in het belang van het bedrijf: de CFO moet kritisch zijn wanneer de CEO al te wilde plannen zou hebben, die financieel onhaalbaar zouden zijn. En de CEO moet ten aanzien van de CFO kunnen ingrijpen wanneer de cijfers niet zouden kloppen. Bovendien, als beursgenoteerd bedrijf is hier ook kapitaal van derden mee gemoeid, dat maakt de hele zaak nog complexer.”

Raad van bestuur moet ingrijpen

Indien er zich problemen van dergelijke aard voordoen, moet de raad van bestuur ingrijpen. Jozef Lievens: “Het is aan de raad en de CEO om samen een oplossing te zoeken. En waar nodig te reorganiseren. Het is een type problematiek dat met bekwame spoed moet worden opgelost, het mag niet blijven aanslepen.”

“Anderzijds denk ik niet dat zo’n incident, bij zo’n solide en performant bedrijf, op de beleggers zal afstralen. Relaties komen nu eenmaal voor. Ik heb er alle vertrouwen in dat Lotus dit verstandig zal oplossen.”

Professionalisering sterk verbeterd

Men heeft soms nog de indruk dat familiebedrijven minder sterk zijn in het opzetten van systemen voor planning, financieel management, performance indicatoren, enzovoort… Kortom: dat de aandacht voor professionalisering minder zou zijn. Lievens deelt die mening niet: “Het Instituut voor het Familiebedrijf bestaat dit jaar 20 jaar: ik zie een spectaculaire verbetering wat betreft de professionalisering. Het aantal familiebedrijven dat er aandacht voor heeft, groeit bestendig.”

“Vooral de jonge generatie hecht daar veel belang aan. Er worden ook steeds meer externe managers en bestuurders aangetrokken. We hebben een opleidingsprogramma ‘Bestuurder in het familiebedrijf’, dat telkens na 1 dag volgeboekt is. Vele familiebedrijven zijn echt wel bezig met professionalisering. En last but not least: ook de aanpak van de opvolgingskwestie is spectaculair verbeterd”, besluit Jozef Lievens.

Het volledige artikel uit De Tijd kan u hier nalazen.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer