Onze familiale bedrijven begeleiden naar de heropstart post-corona

08.04.2020
Eigendom Familie

Hoe kijkt ING naar de crisis?

Het betreft een crisis zonder weerga die het bedrijfsleven over alle sectoren heen raakt, zowel aan aanbod- als aan vraagzijde. ING schat de actuele productiviteit in Europa op 60% à 65% van zijn gebruikelijke niveau. De impact daarvan op de liquiditeit van de bedrijven is enorm. Voor zover de beheersingsmaatregelen van onze overheden effect hebben en de situatie naar het einde van het tweede kwartaal opnieuw kan normaliseren, voorzien we een krimp van 5% van het BBP in 2020, gevolgd door een groei van 3,2% in 2021.

Omdat deze crisis algemeen is en een tijdelijke karakter heeft, is het belangrijk dat de liquiditeit van onze bedrijven ondersteund wordt zodat ze deze periode kunnen overbruggen. De overheid heeft in dat kader reeds vele initiatieven genomen: uitstel van RSZ en belastingen, verruimde technische werkloosheid etc. Het doel van alle stakeholders (overheid, financiers, kredietverzekeraars…) moet zijn om onze gezonde familiale bedrijven (en die zijn duidelijk in de meerderheid) te begeleiden naar de heropstart “post-corona”.

Wat kan ING voor zijn klanten doen?

Het is de economische rol van banken om bedrijven in staat te stellen om enerzijds hun investeringen met het oog op toekomstige groei te financieren en anderzijds om bedrijfskapitaal te financieren dat hun dagelijkse werking mogelijk maakt. De corona-crisis heeft vooral op dit laatste vlak een belangrijke impact omdat in vele sectoren de omzet van de ene op de andere dag is gedecimeerd of zelfs volledig weggevallen. Terwijl de meeste kosten blijven doorlopen.

De banksector heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen en binnen Febelfin een eerste charter afgesloten. Hierdoor kunnen bedrijven die voor de crisis gezond waren, vragen om de aflossingen van lopende kredieten uit te stellen voor een periode van maximaal 6 maanden. Op die manier creëren we mee de broodnodige ademruimte. Deze regeling is in voege vanaf april en vele bedrijven doen er beroep op.

Daarnaast engageren we ons om samen met onze klanten oplossingen te zoeken voor bijkomende behoefte aan liquiditeit die door deze crisis kan ontstaan. Ook in deze context lopen er momenteel intensieve gesprekken met de overheid. De gesprekken hebben nog niet tot een finaal resultaat geleid. Wij vragen onze klanten om nog even geduld uit te oefenen. Maar laat dit onze klanten zeker niet tegenhouden om het nu reeds met hun relatiebeheerder over de verwachte behoefte te hebben. Transparantie en vertrouwen zijn in deze essentieel.