Onze familiale bedrijven begeleiden naar de heropstart post-corona

Hoe kijkt ING naar de crisis?

Het betreft een crisis zonder weerga die het bedrijfsleven over alle sectoren heen raakt, zowel aan aanbod- als aan vraagzijde. ING schat de actuele productiviteit in Europa op 60% à 65% van zijn gebruikelijke niveau. De impact daarvan op de liquiditeit van de bedrijven is enorm. Voor zover de beheersingsmaatregelen van onze overheden effect hebben en de situatie naar het einde van het tweede kwartaal opnieuw kan normaliseren, voorzien we een krimp van 5% van het BBP in 2020, gevolgd door een groei van 3,2% in 2021.

Omdat deze crisis algemeen is en een tijdelijke karakter heeft, is het belangrijk dat de liquiditeit van onze bedrijven ondersteund wordt zodat ze deze periode kunnen overbruggen. De overheid heeft in dat kader reeds vele initiatieven genomen: uitstel van RSZ en belastingen, verruimde technische werkloosheid etc. Het doel van alle stakeholders (overheid, financiers, kredietverzekeraars…) moet zijn om onze gezonde familiale bedrijven (en die zijn duidelijk in de meerderheid) te begeleiden naar de heropstart “post-corona”.

Wat kan ING voor zijn klanten doen?

Het is de economische rol van banken om bedrijven in staat te stellen om enerzijds hun investeringen met het oog op toekomstige groei te financieren en anderzijds om bedrijfskapitaal te financieren dat hun dagelijkse werking mogelijk maakt. De corona-crisis heeft vooral op dit laatste vlak een belangrijke impact omdat in vele sectoren de omzet van de ene op de andere dag is gedecimeerd of zelfs volledig weggevallen. Terwijl de meeste kosten blijven doorlopen.

De banksector heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen en binnen Febelfin een eerste charter afgesloten. Hierdoor kunnen bedrijven die voor de crisis gezond waren, vragen om de aflossingen van lopende kredieten uit te stellen voor een periode van maximaal 6 maanden. Op die manier creëren we mee de broodnodige ademruimte. Deze regeling is in voege vanaf april en vele bedrijven doen er beroep op.

Daarnaast engageren we ons om samen met onze klanten oplossingen te zoeken voor bijkomende behoefte aan liquiditeit die door deze crisis kan ontstaan. Ook in deze context lopen er momenteel intensieve gesprekken met de overheid. De gesprekken hebben nog niet tot een finaal resultaat geleid. Wij vragen onze klanten om nog even geduld uit te oefenen. Maar laat dit onze klanten zeker niet tegenhouden om het nu reeds met hun relatiebeheerder over de verwachte behoefte te hebben. Transparantie en vertrouwen zijn in deze essentieel.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer