Patricia Alen (Belisol): 'Het is heel sterk dat drie dochters er samen voor willen gaan'

Een familiebedrijf overnemen met drie zussen, het is niet iets wat dagelijks gebeurt. En toch is het precies wat de familie Alen doet. De tweede generatie van de ondernemersfamilie achter Group A, met sterke merken Belisol en KwadrO, neemt het roer over van oprichter en vader Eugène Alen. “Ik vind het heel sterk dat wij als drie dochters er samen staan en er samen voor willen gaan,” aldus Patricia Alen.

Toen vader Eugène en moeder Lieve beslisten om de fakkel van het familiebedrijf over te dragen keken ze in de eerste plaats richting externe overnemers. “Een aantal investeringsgroepen hadden reeds via een bemiddelaar te kennen gegeven dat ze geïnteresseerd waren in een overname,” steekt Patricia Alen, dochter van oprichter Eugène, van wal. Maar tijdens dat proces werd het de dochters steeds duidelijker dat ze het familiebedrijf niet van de hand wilden doen.

“Na een aantal gesprekken waarbij je je bedrijf voorstelt merk je uiteindelijk dat je een heel goed bedrijf in handen hebt. We beseften dat we niks voelden voor een minderheidsparticipatie, en dat we iets heel moois hadden opgebouwd.” Dat zette de zussen aan het denken. “Als er bepaalde financiële constructies mogelijk zijn voor externen, waarom zou dat voor ons, de tweede generatie, niet kunnen?” aldus Patricia.

Al werd het hen wel meteen duidelijk dat er een aantal zaken moesten veranderen om van de overname een succes te maken. “In het verleden was er geen strikte governance,” gaat Patricia verder. “We beseften dat als we van de samenwerking met zussen en schoonbroers een succes wilden maken, we werk moesten maken van een verdere professionalisering. We willen immers niet in evidente conflictsituaties terechtkomen.”

Hoewel er voorheen al een raad van bestuur in het bedrijf actief was, werd de governance volledig herbekeken. “We hadden inderdaad een raad van bestuur,” bevestigt Patricia. “Al werd het beslissingsproces niet steeds gerespecteerd. Er werden vaak beslissingen genomen buiten de raad van bestuur om. In ons familiebedrijf gaan beslissingen vaak snel. We zijn daadkrachtig, en dat vind ik positief. Al is het belangrijk om alle belanghebbenden te betrekken. Daarom hebben we de raad van bestuur geëvalueerd en beslist verder te professionaliseren. Er zullen voortaan 3 familiale en twee externe bestuurders zetelen. Zo creëren we een formelere setting, wat onze manier van rapporteren en het structureren van de meetings ten goede zal komen.”

De eerste generatie zetelt niet in de raad van bestuur. “Onze ouders moeten na de overdracht geen verantwoordelijkheid meer opnemen,” licht Patricia die beslissing toe. Al blijft er een sterke band met de eerste generatie via de familieraad. “Maandelijks komen wij, de zussen en mijn ouders, samen in de familieraad. Daar wordt over allerhande zaken gesproken: cijfers, strategie, maar we wisselen ook minder relevante weetjes uit. Bovendien werkt het in twee richtingen. Onze ouders kennen het reilen en zeilen binnen het bedrijf, zij kunnen ons als geen ander met hun ervaring bijstaan.”

De drie zussen, Patricia, Isabelle en Anne-Sophie, en de schoonbroers zijn allen operationeel actief in het familiebedrijf. Of het een uitdaging is om met de hele familie samen te werken en het bedrijf te leiden? “Dat werkt heel vlot,” antwoordt Patricia overtuigd. “We hebben een duidelijke taakverdeling, het is goed afgelijnd wie wat doet.” Dat bewijst ook het feit dat er (nog) geen CEO voor de groep aangewezen werd. “We willen onszelf twee jaar geven vooraleer we daar een beslissing in nemen,” licht Patricia toe. “Onze vader nam ook niet de taak van CEO waar. Sommige zaken had hij al aan ons doorgegeven. Wij beslissen als familie steeds collegiaal. Er is ruimte om te argumenteren, maar finaal gaan we steeds akkoord voor een beslissing. We moeten niet één persoon afvaardigen die de knoop moet doorhakken.”

Foto (v.l.n.r.) Patricia Alen, Eugène Alen, Maxim Van Roey, Anne-Sophie Alen, Isabelle Alen, Michiel Odeurs, Lieve Alen, Nicolas Thiel

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer