Patrick De Schutter: Vijf tips hoe de coronacrisis zonder financiële kleerscheuren te doorstaan

Tijdens de Dag van het Familiebedrijf op 6 oktober kwamen verschillende sprekers aan het woord over het centrale onderwerp “Familiebedrijven: Sterker uit de crisis!”. Zo ook Patrick De Schutter, bedrijfsrevisor bij KPMG en co-gedelegeerd bestuurder van familiebedrijf.be. Hij zette vijf tips op een rijtje om de coronacrisis zonder al te grote financiële kleerscheuren door te komen.

De eerste tip van Patrick is kritisch te zijn. “Doe aan introspectie en retrospectie,” licht hij toe. “Analyseer je activiteiten en bekijk of dat nog steeds relevant is voor je weg naar oneindig. Vraag jezelf af of je wel de juiste dingen doet.” Als tweede ziet Patrick heil in flexibiliteit. “Wees flexibel. Hierbij hebben familiebedrijven een groot voordeel, met vaak korte beslissingslijnen. Beschouw wat je tot hiertoe deed niet als een vaststaand gegeven, maar wees zo flexibel mogelijk.” Hij haalt als voorbeeld de ijsfabriek van Strombeek aan. Tot voor kort produceerden zij koolzuur en industriële gassen, onder andere voor de horeca. Omdat de grote afzetmarkt van de horeca van de ene op de andere dag wegviel, hebben ze op korte termijn hun productieapparaat aangepast om zuurstof te produceren voor ziekenhuizen. Een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf inspeelt op veranderende externe omstandigheden.

Als derde is het belangrijk om open te zijn, naar het hele stakeholdermodel. “Wees open en transparant met alle belanghebbenden: met je personeel, maar ook met bankiers en leveranciers. Zo kan het nuttig zijn om nieuwe kredietvormen te bespreken, of nieuwe betalingstermijnen overeen te komen.” Een vierde tip is volgens Patrick snelheid van handelen. En tot slot is innovatie van groot belang. “Wees innovatief en investeer in de juiste dingen om je weg naar oneindig zo snel mogelijk te bereiken.”

Naast deze vijf cruciale tips benadrukt Patrick het belang van cash flow management. “Cash is king,” beklemtoont Patrick. “Aan het begin van de crisis hadden verschillende bedrijven liquiditeitsproblemen. Ze konden niet voldoen aan de verplichtingen op korte termijn. Op dat moment is het uiterst belangrijk om geld dat in de onderneming vastzit vrij te maken. Zo kan je bijvoorbeeld oude of slechte roterende voorraden verkopen met een korting, of de klanten die te laat betalen beter opvolgen. Het is belangrijk om geld te maken van je werkkapitaal om zonder al te grote kleerscheuren door de crisis te geraken.”

Maar focus bij een crisis niet alleen op de korte termijn, benadrukt Patrick. “Het is belangrijk om middelen te genereren op korte termijn en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er een solide financieringsbasis is om ook je verplichtingen op lange termijn na te komen. Bedrijven die cash rich zijn hebben immers veel opportuniteiten om in crisistijd andere bedrijven over te nemen. Dat is het voordeel wanneer je over voldoende geldmiddelen beschikt.”

Bovendien is het nu een goed moment om te investeren in de aanwerving van nieuwe werknemers. “Op dit moment kan je gemakkelijker tegen interessantere voorwaarden nieuw talent aanwerven,” aldus Patrick. “De oververhitting van de arbeidsmarkt is enorm afgekoeld, waardoor de eisen van werknemers een heel stuk gedaald zijn. Er zijn veel opportuniteiten voor bedrijven die willen investeren in goed personeel.”

Tot slot gaat Patrick in op een aantal maatregelen die door de verschillende bestuursniveaus in het leven werden geroepen om ondernemingen te ondersteunen. Zo zijn er de waarborgregelingen, de mogelijkheden om financiële middelen aan te trekken als leningen of kapitaal, fiscale maatregelen, de tax loss carry-back stimulans en specifieke subsidiemaatregelen.

Als ultieme tip geeft Patrick de aanwezigen nog de gouden driehoek mee. “De gouden driehoek bestaat uit drie elementen. Ten eerste heb je de liquiditeit, die staat voor de mate waarin je kan voldoen aan je verplichtingen op korte termijn. Ten tweede is er de rentabiliteit: levert wat je doet je een positief resultaat op? En als laatste is er de solvabiliteit, die aantoont of je kan voldoen aan je verplichtingen op lange termijn. Wat je ook doet, ook in crisistijd, zorg ervoor dat deze driehoek steeds in evenwicht is.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer