Paul Buysse: “Corporate governance laat je geld verdienen”

Niet-beursgenoteerde bedrijven beschikken andermaal over een geactualiseerde leidraad voor goed bestuur. Paul Buysse heeft samen met Jozef Lievens van het Instituut voor het Familiebedrijf een derde Code Buysse uitgewerkt: “De code wil bedrijven inspireren en adviseren hoe ze vrijwillige corporate governance kunnen uitbouwen. Ik blijf er heilig van overtuigd dat dit beter bestuur ook leidt tot duurzame groei.” Een gesprek met de man die zijn naam gaf aan de Code Corporate Governance.

Paul Buysse is in ons land één van de grote pleitbezorgers van corporate governance. Hij lag, samen met toenmalig NCMV-topman Kris Peeters en advocaat Jozef Lievens aan de basis van de eerste code wereldwijd die een leidraad vormde voor het organiseren van goed bestuur in niet-beursgenoteerde bedrijven.

“Niets moet. Dat is altijd het uitgangspunt geweest van de code”, vertelt graaf Buysse. “We willen vooral een middel aanreiken om bedrijven slagvaardiger te maken. Een stramien dat hen helpt beter te functioneren. En dat geldt niet alleen voor startups of kmo’s. Er zijn ook veel grote niet-beursgenoteerde bedrijven die nog zoekende zijn welke de juiste structuren zijn die ze moeten ontwikkelen om hun bestuur goed te organiseren.”

Een code met een vliegwieleffect

De eerste Code Buysse werd gepubliceerd in 2005. In 2009 kwam er een update en nu is de leidraad andermaal geactualiseerd. Paul Buysse: “Jozef Lievens en ik hebben twee jaar intens gewerkt om deze nieuwe versie te schrijven. We hebben met zeer vele stakeholders overlegd, zoals bedrijfsleiders, bestuurders, politici en sectoren. We willen immers goed aansluiten bij de soms drastische evoluties in onze maatschappij: digitalisering, internationalisering, nieuwe risico’s, …”

De auteurs probeerden in hun nieuwe leidraad in te spelen op die evoluties en aan te geven hoe bestuurders hun onderneming op de beste manier kunnen gidsen. “De code die we hebben voorgesteld, is dan ook een code met een vliegwieleffect. Wij wensen een heleboel informatie aan te reiken en door te geven aan onze ondernemingen. Deze derde code biedt een kader, een vrij indrukwekkende lijst van goed onderbouwde mogelijkheden om de onderneming verder te laten evolueren en professionaliseren.”

Harmonieus samenspel

Paul Buysse wijst erop dat de corporate governance op vele vlakken toegevoegde waarde biedt voor ondernemingen. “Maar ik durf gerust ook zeggen dat dat corporate governance je geld laat verdienen. Omdat het de onderneming aanzet om meer gefocust en beter te presteren. Een harmonieus samenspel van aandeelhouders, leden van de raad van bestuur en het management maakt de gezamenlijke kracht uit van de onderneming.”

“En vergeet niet dat een serener bestuur ook belangrijk is voor de bankiers en de andere stakeholders. Als ik lees wat een bank vandaag in een kredietdossier vraagt aan de ontlener: wat is de strategie? Hoe wordt de onderneming gerund? Op welke manier wordt het personeel betrokken in de visie rond duurzame, winstgevende groei? Wel, met corporate governance leg je de basis om op al die vragen een goed en doordacht antwoord te kunnen geven.”

Toekomstvisie in familiebedrijven

In de nieuwe versie gaat ook aandacht naar de specifieke dynamieken van familiebedrijven. Paul Buysse: “Familiale ondernemingen zullen in de code duidelijke richtlijnen vinden die onder andere incidenten moeten ontzenuwen. Er is een uitermate belangrijk luik over hoe ze de toekomstvisie van de onderneming gestalte kunnen geven en veilig kunnen stellen. Zo stuwen bestuurders de onderneming verder in haar groei, met inbegrip van het opstarten en uitbouwen van internationale opportuniteiten.”

De ervaren bestuurder pleit al meer dan 25 jaar voor meer corporate governance in de Belgische bedrijven: “Corporate governance is geen dwingende verplichting en mag het ook niet worden. Mijn grootste voldoening is dat ondernemers naar me toe komen en vertellen hoezeer de code hen heeft geholpen of van haar nut heeft bewezen. Ik doe nogmaals een warme oproep aan iedereen die maatschappelijk actief is in de ondernemingswereld om hier aan mee te bouwen. Mijn droom is dat we ooit geen corporate governance code meer nodig zullen hebben. Dat zowel de ondernemer als de onderneming zo gemotiveerd zullen zijn, dat corporate governance vanzelfsprekend wordt in alles wat ze doen”, besluit Paul Buysse.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer