SCE - Alles begint met strategie

De Dag van het Familiebedrijf stond dit jaar in het teken van groei. Groei van de familie, maar ook groei van het bedrijf. Enkele bedrijfsleiders gaven de aanwezigen een inzicht in wat volgens hen cruciaal is in het groeiproces. Zo ook Francky en Andy Vanparys, CEO en Head of Business Development bij SCE. De afgelopen decennia groeide hun bedrijf uit tot een wereldspeler in hun niche.

Francky en Andy staan als tweede generatie aan het hoofd van het familiebedrijf SCE. Onder hun bewind groeide SCE uit tot een bedrijf met een omzet van 24,4 miljoen euro en 34 werknemers. De crisis van 2008 betekende voor hen een keerpunt. “Tot in 2007 waren we een groeiend bedrijf. De crisis dwong er ons echter toe bewust na te denken over onze groeistrategie. Als nichespeler binnen het ontwerpen en construeren van silo’s voelden we dat België te klein werd,” aldus Andy. Dus richtte SCE zijn blik geleidelijk aan op de buurlanden. Door een nieuwe markt aan te boren, die van de food, kon het bedrijf zich breder gaan profileren. Sindsdien trekt SCE resoluut de kaart van de export.

Van dan af ging het steeds harder: in 2016 steeg de omzet van 14 naar 22 miljoen euro. “We kregen meer klanten en betraden nieuwe regio’s. We wilden deze groei echter ook duurzaam maken en stippelden een masterplan uit,” zo vertelt Francky. Door een toevallige ontmoeting kregen de broers hierbij externe hulp. Dat is niet uitzonderlijk, zo weet Patrick De Schutter, co-gedelegeerd bestuurder bij het Instituut van het Familiebedrijf: “Ondernemers zijn 24/7 bezig, maar een interne spiegel ontbreekt vaak. Bedrijfsleiders hebben een klankbord nodig dat ze 200% vertrouwen en dat het beste met ze voorheeft.”

Het masterplan focuste op drie uitdagingen. Vooreerst pakten ze het risico van de fluctuerende staalprijs aan, die bij tijden een grote invloed op de marge had. Er werd een managementteam aangesteld, dat werk moest maken van de professionalisering van het bedrijf. Als laatste uitdaging – maar daarom niet minder groot – zagen ze het aantrekken van goeie mensen.

Hoe belangrijk het rekruteren van mensen met de correcte competenties ook is, Francky is ervan overtuigd dat strategie op de eerste plaats komt. “Alles begint met strategie. Je hebt een strategienodig om te formuleren waar je naartoe wil als bedrijf, waarop je wil focussen. Pas wanneer de organisatiestructuur er staat kan je groeien en mensen aantrekken. Je hebt deze organisatiestructuur nodig om aantrekkelijk te zijn voor mensen met de juiste competenties”. Francky ziet ophalen van kapitaal pas als een derde prioriteit. “Enkel start-ups kunnen kapitaal als een eerste focus zien. Gevestigde bedrijven moeten er echter eerst voor zorgen dat er een professionele structuur is binnen hun bedrijf. Anders is aantrekken van kapitaal quasi onmogelijk.”

Zelfs met een duidelijk omlijnde strategie blijkt het identificeren en rekruteren van mensen met de juiste competenties een uitdaging. Vóór het masterplan bestond het personeelsbeleid vooral uit evaluatiegesprekken en het aanpakken van de dringendste uitdagingen. Naarmate SCE verder groeide voelden de broers de nood aan professioneel advies van buiten de familie. Hoe trekken we de juiste mensen aan en hoe kunnen we hen correct en marktconform verlonen? “Voor het invullen van enkele cruciale vacatures stapten we actief naar de arbeidsmarkt,” aldus Charlot Veraverbeke, manager bij Hudson. “Het was vooral belangrijk om objectiviteit te brengen, onder andere door de parameters in kaart te brengen. Daarnaast hebben we ook de salarisstructuur aangepast op basis van onze salarisstudie.” Waar SCE vroeger met een vast salaris werkte, schakelden ze nu om naar een vast loon, aangevuld met een variabel gedeelte. “In een groeibedrijf werk je naar doelen. Daarom is het logisch dat ook het behalen van die doelen beloond wordt, op elk niveau,” licht Francky toe.

Of ze nog tips hebben voor groeibedrijven? Andy antwoordt kort maar krachtig: “Groeien is vooral een kwestie van maatwerk. Het is belangrijk goed jezelf te kennen. Waar wil je naartoe en welke competenties heb je daarvoor nodig, op alle niveaus? Maar vooral: durf. Ga ervoor en geloof in jezelf.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer