Schenken familiebedrijf steeds populairder

01.11.2015
Opvolging Eigendom

Steeds meer ondernemers schenken hun familiebedrijf aan de volgende generatie. Dat is een gevolg van de nieuwe regeling voor schenkingsrechten die de Vlaamse regering in 2012 heeft uitgevaardigd. Die maken een kosteloze overdracht van de onderneming mogelijk.

Om de aandelen van een vennootschap belastingvrij te kunnen schenken zijn er 4 voorwaarden:

  • U of uw familie moet op het moment van de schenking minstens 50 procent van de aandelen in handen hebben
  • Het moet gaan om een participatie in een operationele vennootschap
  • De vennootschap moet actief blijven, ten minste drie jaar na de schenking
  • Om te schenken tegen het nultarief is een notariële akte verplicht

Advocate Natalie Bonny is expert bij het Instituut voor het Familiebedrijf en gespecialiseerd in de overdracht van familiale ondernemingen. Eén van de drempels die overdragers nog over moeten, is het feit dat ze hun bedrijf een stuk loslaten. "Maar ook al kampen ondernemers soms met koudwatervrees omdat ze denken de controle over hun bedrijf te verliezen, toch zijn er genoeg mogelijkheden om dat te voorkomen", vertelde ze onlangs in een speciale bijlage van De Tijd.

Haar toelichting bij de schenkingsregels kan u via deze link nalezen.