"Small is great": ode aan de kmo

Bij uitgeverij LannooCampus is het nieuwe boek "Small is Great" van professor Johan Lambrecht verschenen. Daarin brengt de professor van de KULeuven-campus Brussel, en expert van het IFB, een ode aan de kmo.

Kmo's zijn in ons land minder competitief en minder productief dan grote ondernemingen. Maar daar staat tegenover dat ze goed zijn voor bijna 70 procent van de private tewerkstelling en dat ze wel het grootste procentuele aandeel in de toegevoegde waarde hebben. Lees: het belang van kmo's voor de Belgische economie mag niet worden onderschat. En die stelling onderbouwt Johan Lambrecht in zijn boek, op basis van literatuurstudie en diverse onderzoeken die hij de afgelopen jaren heeft gevoerd bij Belgische ondernemingen.

Aanbevelingen

Vooral de aanbevelingen die de professor aan het einde formuleert, zullen familiale ondernemers interesseren. Tegen de overheid stelt hij onomwonden: maak de zelfstandige ondernemer de hoeksteen van de sociaal-economische samenleving. "Zelfstandige ondernemers worden wel eens de ruggengraat van de economie genoemd. Wij aanzien hen veeleer als het hart en de ziel van de economie, de gist die de samenleving sociaal-economisch doet rijzen. Het ondernemerschapskapitalisme moet zegevieren."

De boodschap voor media en maatschappij is dat ze de zelfstandige ondernemer centraal moeten plaatsen, en niet de manager. "Zelfstandige ondernemers lopen risico, want ze zetten hun eigen centen op het spel. Managers kennen daarentegen geen risico, aangezien ze werken met de centen van iemand anders", schrijft Lambrecht. Hij waarschuwt trouwens ook dat groei niet geïdealiseerd mag worden: "Zij die kmo's opzwepen om snel te groeien, aanzien een klein bedrijf ten onrechte als een groot bedrijf in het klein. Kmo's die te snel groeien, kampen dan ook vaak met ernstige cashproblemen. Zij zijn het meest gebaat bij conservatieve groeivoeten."

Een ware strategie

Daarnaast geeft de prof ook enkele aanbevelingen aan de kmo's zelf: "Volwaardige waardecreatie is een manier van zijn, een houding die met hart en ziel wordt aangenomen. Focus niet op één stakeholdersgroep, zoals de klanten, de medewerkers of de eigenaars. Want dan wordt die te dominant en kan ze het bedrijfssysteem ondergraven." Daarom houdt Johan Lambrecht een pleidooi voor een ware strategie, die duidelijk maakt wat de onderneming doet, voor wie en waarom.

Tot slot vraagt de auteur de banken om opnieuw volop hun rol te vervullen als "smeermiddel van de economie", door hun eigen vermogen te verhogen en zich te spiegelen aan het Duitse 'Hausbank'-systeem dat een hefboom is gebleken voor de bloeiende Mittelstand in Duitsland.

"Small is great - niet groot, maar groots ondernemen" van Johan Lambrecht telt 176 bladzijden en kost 29,99 euro.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer