Dominique Valcke - Stadsbader Group: Familiebedrijf als solide basis

Als aannemer op vlak van openbare werken en industriële bouwprojecten voelt Stadsbader Group een duidelijke impact van de coronacrisis. “We zijn gehinderd door het feit dat we niet alle activiteiten zomaar kunnen verder zetten omwille van de social distance. In de toepassing van de regels tegen Covid-19 is er geen compromis. Als je de regels niet kan toepassen, doe je de activiteit niet,” licht CEO Dominique Valcke toe. “Daarnaast wordt er in onze sector ook met onderaannemers met buitenlandse werkkrachten gewerkt. Zij zijn hier momenteel niet, en dat heeft natuurlijk ook een impact op onze activiteiten.”

We hebben een duurzame onderneming, gekoppeld aan de langetermijnpolitiek van ons familiebedrijf.

Binnen Stadsbader werd een corona task force opgericht. “Die volgt alles op vlak van corona op. Ook onze mensen, waar we nu minder contact mee hebben. Dat vind ik heel belangrijk,” aldus Dominique. “Verder is ook de financiële dienst betrokken. Zo wordt er bekeken welke vaste kosten we kunnen reduceren in deze periode.”

Dominique is ervan overtuigd dat het familiebedrijf een solide basis vormt om deze crisis het hoofd te bieden. “In het verleden hebben we verschillende acties genomen om onze onderneming te verduurzamen. Zo hebben we een variatie in verschillende disciplines, en hebben we verschillende types klanten. Dat is allemaal gekoppeld aan de langetermijnpolitiek van ons familiebedrijf. Op korte termijn stellen we alles in het werk om zo snel mogelijk werven op te starten om zo maximaal onze mensen opnieuw aan het werk te zetten, uiteraard met respect voor alle opgelegde preventiemaatregelen. De solide basis die we hadden in combinatie met onze huidige proactieve houding helpen ons om een situatie als deze door te komen.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer