Dominique Valcke - Stadsbader Group: Familiebedrijf als solide basis

07.04.2020
Familie Strategie

Als aannemer op vlak van openbare werken en industriële bouwprojecten voelt Stadsbader Group een duidelijke impact van de coronacrisis. “We zijn gehinderd door het feit dat we niet alle activiteiten zomaar kunnen verder zetten omwille van de social distance. In de toepassing van de regels tegen Covid-19 is er geen compromis. Als je de regels niet kan toepassen, doe je de activiteit niet,” licht CEO Dominique Valcke toe. “Daarnaast wordt er in onze sector ook met onderaannemers met buitenlandse werkkrachten gewerkt. Zij zijn hier momenteel niet, en dat heeft natuurlijk ook een impact op onze activiteiten.”

We hebben een duurzame onderneming, gekoppeld aan de langetermijnpolitiek van ons familiebedrijf.

Binnen Stadsbader werd een corona task force opgericht. “Die volgt alles op vlak van corona op. Ook onze mensen, waar we nu minder contact mee hebben. Dat vind ik heel belangrijk,” aldus Dominique. “Verder is ook de financiële dienst betrokken. Zo wordt er bekeken welke vaste kosten we kunnen reduceren in deze periode.”

Dominique is ervan overtuigd dat het familiebedrijf een solide basis vormt om deze crisis het hoofd te bieden. “In het verleden hebben we verschillende acties genomen om onze onderneming te verduurzamen. Zo hebben we een variatie in verschillende disciplines, en hebben we verschillende types klanten. Dat is allemaal gekoppeld aan de langetermijnpolitiek van ons familiebedrijf. Op korte termijn stellen we alles in het werk om zo snel mogelijk werven op te starten om zo maximaal onze mensen opnieuw aan het werk te zetten, uiteraard met respect voor alle opgelegde preventiemaatregelen. De solide basis die we hadden in combinatie met onze huidige proactieve houding helpen ons om een situatie als deze door te komen.”