Structurering eigendom is belangrijke stap voor langdurig succes: Familie Vanden Avenne maakt zich klaar voor de toekomst

13.10.2016
Governance Strategie

Het familiebedrijf Vanden Avenne, met hoofdzetel in Ooigem, is volledig in handen gekomen van Patrick Vanden Avenne. Hij heeft het aandeel van zijn broer Harold overgenomen in een transactie in der minne, meldt Made in West-Vlaanderen. “Met dergelijke structurering maakt de familie zich klaar voor de overdracht naar de volgende generatie en verzekert ze ook de continuïteit”, vertelt Johan Lambrecht, academisch directeur van het IFB.

Vanden Avenne is een vierdegeneratie familiebedrijf. Tot voor kort hadden de broers Patrick en Harold Vanden Avenne elk de helft van de aandelen. Maar omdat de kinderen van Harold niet in het bedrijf zullen stappen, besloten de broers de aandelen te concentreren bij Patrick. Zijn zonen Maurits en Thomas zitten al in het bedrijf en zullen naar alle verwachting op termijn de leiding overnemen.

Continuïteit

Johan Lambrecht: “In ons recente onderzoek naar wat het langdurig succes bepaalt bij familiebedrijven die 100 jaar of meer bestaan, hebben we gezien dat er 10 bepalende factoren zijn. De transactie binnen de familie Vanden Avenne bevat zeker vier van die factoren. In eerste instantie heeft dit te maken met de uitdrukkelijke wens om de continuïteit van de onderneming als familiebedrijf te verzekeren. Dat zien in we in de meeste familiebedrijven als een uitdrukkelijke doelstelling.”

Snoeien

“Ook het feit dat men de eigendom concentreert in één hand en dus streeft naar eenvoud door te snoeien in de eigenaarsstructuur, is een factor die van belang is voor toekomstig succes”, weet de professor. “We hebben gezien dat snoeien helpt om familiebedrijven op lange termijn steeds in familiale handen te kunnen houden. Een te sterke versnippering van de eigendom kan ook problemen opleveren met de gedeelde eigenaarsvisie of het nemen van strategische beslissingen.”

Anticiperen

De afspraken binnen de familie gebeuren nu al, binnen de vierde generatie. “Er wordt niet gesnoeid binnen de nieuwe generatie, maar nu al. Dat vergemakkelijkt de zaak. En bovendien toont dit aan hoe de familie anticipeert op de toekomst. Ook dat is een succesfactor bij langlevende familiebedrijven”, aldus Johan Lambrecht.

Diversifiëren

Daarnaast vinden we nog een vierde succesfactor terug bij het bedrijf Vanden Avenne: in 25 jaar tijd werd de omzet verdrievoudigd. Dat is te danken aan de groei in de traditionele veevoederactiviteit, maar ook dankzij bijkomende activiteiten in vleesproductie. Johan Lambrecht: “Diversificatie in het verlengde van de core activiteit blijkt bij langlevende familiebedrijven vaak een succes. Ook hier zien we hoe Vanden Avenne opgeschoven is in de keten en een stuk verticale integratie heeft doorgevoerd.”

Meer weten of het onderzoek naar de succesfactoren van langlevende familiebedrijven? Lees hier de brochure.