Structurering eigendom is belangrijke stap voor langdurig succes: Familie Vanden Avenne maakt zich klaar voor de toekomst

Het familiebedrijf Vanden Avenne, met hoofdzetel in Ooigem, is volledig in handen gekomen van Patrick Vanden Avenne. Hij heeft het aandeel van zijn broer Harold overgenomen in een transactie in der minne, meldt Made in West-Vlaanderen. “Met dergelijke structurering maakt de familie zich klaar voor de overdracht naar de volgende generatie en verzekert ze ook de continuïteit”, vertelt Johan Lambrecht, academisch directeur van het IFB.

Vanden Avenne is een vierdegeneratie familiebedrijf. Tot voor kort hadden de broers Patrick en Harold Vanden Avenne elk de helft van de aandelen. Maar omdat de kinderen van Harold niet in het bedrijf zullen stappen, besloten de broers de aandelen te concentreren bij Patrick. Zijn zonen Maurits en Thomas zitten al in het bedrijf en zullen naar alle verwachting op termijn de leiding overnemen.

Continuïteit

Johan Lambrecht: “In ons recente onderzoek naar wat het langdurig succes bepaalt bij familiebedrijven die 100 jaar of meer bestaan, hebben we gezien dat er 10 bepalende factoren zijn. De transactie binnen de familie Vanden Avenne bevat zeker vier van die factoren. In eerste instantie heeft dit te maken met de uitdrukkelijke wens om de continuïteit van de onderneming als familiebedrijf te verzekeren. Dat zien in we in de meeste familiebedrijven als een uitdrukkelijke doelstelling.”

Snoeien

“Ook het feit dat men de eigendom concentreert in één hand en dus streeft naar eenvoud door te snoeien in de eigenaarsstructuur, is een factor die van belang is voor toekomstig succes”, weet de professor. “We hebben gezien dat snoeien helpt om familiebedrijven op lange termijn steeds in familiale handen te kunnen houden. Een te sterke versnippering van de eigendom kan ook problemen opleveren met de gedeelde eigenaarsvisie of het nemen van strategische beslissingen.”

Anticiperen

De afspraken binnen de familie gebeuren nu al, binnen de vierde generatie. “Er wordt niet gesnoeid binnen de nieuwe generatie, maar nu al. Dat vergemakkelijkt de zaak. En bovendien toont dit aan hoe de familie anticipeert op de toekomst. Ook dat is een succesfactor bij langlevende familiebedrijven”, aldus Johan Lambrecht.

Diversifiëren

Daarnaast vinden we nog een vierde succesfactor terug bij het bedrijf Vanden Avenne: in 25 jaar tijd werd de omzet verdrievoudigd. Dat is te danken aan de groei in de traditionele veevoederactiviteit, maar ook dankzij bijkomende activiteiten in vleesproductie. Johan Lambrecht: “Diversificatie in het verlengde van de core activiteit blijkt bij langlevende familiebedrijven vaak een succes. Ook hier zien we hoe Vanden Avenne opgeschoven is in de keten en een stuk verticale integratie heeft doorgevoerd.”

Meer weten of het onderzoek naar de succesfactoren van langlevende familiebedrijven? Lees hier de brochure.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer