Studie bevestigt: familiebedrijven creëren meer waarde

27.06.2022
Familie

Als het om waardecreatie gaat, is Warren Buffett nog altijd voor velen hét lichtend voorbeeld. Wanneer enkel rekening gehouden wordt met de boekwaarde van zijn holding Berkshire Hathaway, blijkt dat de beursgoeroe de waarde sinds 1964 met gemiddeld 18,7% wist op te trekken. Vermogensbeheerder Value Square berekende echter dat zeven bedrijven op de Brusselse beurs het de voorbije tien jaar nog beter deden dan Buffett. Bovendien wordt nog eens bevestigd dat familiebedrijven beter scoren dan bedrijven met een versnipperd aandeelhouderschap.

Value Square reikt jaarlijks de Value Creation Award uit. Daarbij vergelijkt het de fundamentele waardecreatie van Belgische bedrijven met die van Buffett. Bij zijn berekeningen houdt Value Square echter niet alleen rekening met de stijging van de boekwaarde, maar ook met de uitgekeerde dividenden. “Dat geeft een beter beeld dan de wispelturige evolutie van de beurskoers”, legt Patrick Millecam uit in de Tijd.

Familiebedrijven scoren beter

Uit het onderzoek van Value Square komt een opvallende vaststelling naar boven: familiebedrijven scoren systematisch beter dan niet-familiale bedrijven. Merken we op dat in het kader van dit onderzoek familiebedrijven ondernemingen zijn waarvan een individu of familie minstens 20% van de aandelen bezit en minstens één familielid in het management of de raad van bestuur zit. De familiebedrijven behaalden de voorbije tien jaar een gemiddelde fundamentele waardecreatie van 6,23% tegenover 4,19% voor de niet-familiale ondernemingen.

Een bevestiging van eerder onderzoek, verklaart Millecam in de Tijd: “Familiebedrijven scoren beter, onder meer omdat hun focus meer op de lange termijn ligt en ze de neiging hebben minder schulden aan te gaan. Het is een geruststelling voor de kleine beleggers dat hun belangen gelijklopen met die van de referentieaandeelhouders.”