Studie bevestigt: familiebedrijven creëren meer waarde

Als het om waardecreatie gaat, is Warren Buffett nog altijd voor velen hét lichtend voorbeeld. Wanneer enkel rekening gehouden wordt met de boekwaarde van zijn holding Berkshire Hathaway, blijkt dat de beursgoeroe de waarde sinds 1964 met gemiddeld 18,7% wist op te trekken. Vermogensbeheerder Value Square berekende echter dat zeven bedrijven op de Brusselse beurs het de voorbije tien jaar nog beter deden dan Buffett. Bovendien wordt nog eens bevestigd dat familiebedrijven beter scoren dan bedrijven met een versnipperd aandeelhouderschap.

Value Square reikt jaarlijks de Value Creation Award uit. Daarbij vergelijkt het de fundamentele waardecreatie van Belgische bedrijven met die van Buffett. Bij zijn berekeningen houdt Value Square echter niet alleen rekening met de stijging van de boekwaarde, maar ook met de uitgekeerde dividenden. “Dat geeft een beter beeld dan de wispelturige evolutie van de beurskoers”, legt Patrick Millecam uit in de Tijd.

Familiebedrijven scoren beter

Uit het onderzoek van Value Square komt een opvallende vaststelling naar boven: familiebedrijven scoren systematisch beter dan niet-familiale bedrijven. Merken we op dat in het kader van dit onderzoek familiebedrijven ondernemingen zijn waarvan een individu of familie minstens 20% van de aandelen bezit en minstens één familielid in het management of de raad van bestuur zit. De familiebedrijven behaalden de voorbije tien jaar een gemiddelde fundamentele waardecreatie van 6,23% tegenover 4,19% voor de niet-familiale ondernemingen.

Een bevestiging van eerder onderzoek, verklaart Millecam in de Tijd: “Familiebedrijven scoren beter, onder meer omdat hun focus meer op de lange termijn ligt en ze de neiging hebben minder schulden aan te gaan. Het is een geruststelling voor de kleine beleggers dat hun belangen gelijklopen met die van de referentieaandeelhouders.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer