Terre Bleue: Externe bestuurders objectiveren de opvolging

De Dag van het Familiebedrijf stond dit jaar in het teken van governance in familiebedrijven. Vier boeiende getuigenissen illustreerden het belang van een goede governancestructuur. Dirk Perquy, uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur van Terre Bleue, gaf de aanwezigen een inzicht in het ontstaan en de evolutie van de Raad van Bestuur binnen zijn bedrijf.

Bij Terre Bleue is met CEO Peter Perquy momenteel de vierde generatie aan zet. Het Belgische mode- en retailbedrijf stelt 500 mensen te werk, waarvan 300 in Tunesië. Kort voor 2000 besliste Dirk Perquy, huidig familiaal voorzitter van de Raad van Bestuur en toenmalig CEO, een Raad van Bestuur aan te stellen. “We zijn een marketinggedreven bedrijf en hadden competenties in die richting nodig. Daarom trokken we onder andere Philippe Naert aan, professor emeritus aan UFSIA en INSEAD, om ons te versterken.”

Naast het aantrekken van bepaalde expertise, was voor de Raad van Bestuur ook een andere belangrijke rol binnen Terre Bleue weggelegd. Zo besliste de Raad van Bestuur de komst van de vierde generatie binnen het bedrijf. “Wanneer mijn zonen in het bedrijf wilden stappen, heeft de Raad van Bestuur een actieve rol gespeeld,” licht Dirk toe. “Ze hebben mijn beide zonen met een externe kandidaat uit de markt gebenchmarkt vooraleer ze binnen het bedrijf aan de slag konden.” Dat ziet Dirk als een deel van de waarde van een Raad van Bestuur of Raad van Advies. “Bij opvolging word je immers altijd geconfronteerd met ‘eigen kind schoon kind’, of net omgekeerd. Bij de evaluatie door een Raad van Bestuur wordt de opvolging door externen geobjectiveerd.”

Deze objectivering is ook een belangrijk aspect bij kredietbeoordeling, bevestigt Jean-Pierre Verbeken, hoofd Ondernemingen bij ING. “Een goed samengestelde Raad van Bestuur kan een goed klankbord zijn, maar ook een goeie challenger. Is het investeringsproject of de overname wel goed doordacht? Hierin is een belangrijke rol voor competente Raden van Bestuur of Raden van Advies weggelegd.”
Al leggen banken nooit een Raad van Bestuur of Raad van Advies op, ze promoten het wel. “Of er al dan niet een competente Raad van Bestuur is, is een belangrijk aspect bij kredietbeoordeling. Zo beschouwen we het onder meer ook als een early warning wanneer iemand zonder aanwijsbare reden uit de Raad van Bestuur of Raad van Advies stapt.”

Dat was bij Terre Bleue tot dusver niet het geval. Al is er wel een duidelijke evolutie van de Raad van Bestuur doorheen de jaren. “In eerste instantie was de Raad van Bestuur voornamelijk gericht op rapportering, naar onszelf en naar externe bestuurders,” licht Dirk toe. “Gaandeweg is de focus verschoven naar het bepalen van de missie, visie en de strategische prioriteiten.”

In dat licht heeft Dirk nog advies voor wie een Raad van Bestuur wil samenstellen. “Vraag jezelf af wat de strategische prioriteiten zijn om je bedrijf naar het volgend niveau te brengen. In functie daarvan kan je bepalen wie een interessant bestuurder kan zijn.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer