Tweede druk voor ‘Betrokken eigenaars, sterke familiebedrijven’

‘Betrokken eigenaars, sterke familiebedrijven’, het jongste boek van Jozef Lievens, kan op ruime belangstelling rekenen. Zopas verscheen een tweede druk van het boek. Dat bevestigt ook de analyse van de auteur: “Familiebedrijven zijn de voorbije 20 jaar sterk geëvolueerd en in meer of mindere mate geprofessionaliseerd. Maar daarmee is het werk niet af: de komende jaren wordt het eigendom en het eigenaarschap van familiebedrijven een erg belangrijk thema.”

Hét uitgangspunt in de meeste familiebedrijven is de voortzetting van de onderneming over de generaties heen. Hoe ouder die bedrijven worden, hoe meer het aandeelhouderschap vaak verspreid geraakt onder familianten. Dat maakt het vanaf de derde of verdere generatie vaak moeilijk om het bedrijf te besturen. In zijn jongste boek vraagt Jozef Lievens, co-gedelegeerd bestuurder van het IFB zich af wat er nodig is om te overleven als familiebedrijf en langdurig succesvol te blijven.

“Volgens ons moeten eigenaars daarvoor op twee niveaus een andere instelling aannemen”, vertelt de auteur. “Ze moeten inzien dat eigenaar zijn een professionele aanpak vergt : het is als het ware een beroep. Men moet dus bewust met de uitdagingen van het eigenaarschap omgaan. Op de tweede plaats is het van belang een betrokken eigenaar te worden. Betrokken eigenaars zetten zich actief in als aandeelhouders en hebben vertrouwen in het familiebedrijf en zijn leiding. Ze zijn er ook fier op dat ze deel uitmaken van het familiebedrijf. Net daarom worden betrokken eigenaars ook wel verantwoordelijke eigenaars genoemd.”

Wanneer de familiale aandeelhouders daar werk van maken, zal dit ook de onderneming sterker maken. “Ik ben ervan overtuigd dat wanneer eigenaars niet alleen passioneel, maar ook professioneel en gestructureerd omgaan met hun bedrijf, dit uiteindelijk een competitief voordeel oplevert voor de onderneming. Vandaar ook de titel en het uitgangspunt voor dit boek: Betrokken eigenaars, sterke familiebedrijven”, aldus Jozef Lievens.

Nog meer weten of dit boek? Lees de blog van Jozef Lievens

Interesse in het boek? Bestel het hier

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer