Upcoming Webinar: "De impact van Corona op het HR-beleid van familiebedrijven."

De coronacrisis heeft heel wat veranderingen met zich meegebracht, ook op vlak van HR. Maar wat heeft de pandemie ons de afgelopen twee jaar nu precies geleerd? Wat zijn de nieuwe verwachtingen van werknemers en hoe moeten familiebedrijven deze verwachtingen inlossen? Hoe passen werkgevers het hybride werken toe en hoe vermijden ze een grote ontslaggolf? Tania Pittoors, Head of People & Change voor KPMG Advisory, biedt op deze en nog andere vragen een antwoord tijdens een webinar.

Tania Pittoors heeft 20 jaar HR-ervaring in diverse sectoren. Nu werkt ze bijna 5 jaar bij KPMG Advisory en gaat ze met haar kennis aan de slag om bedrijven te helpen omgaan met het snel evoluerende HR-landschap. “Zowel voor werkgevers als werknemers is de impact na corona groot. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun HR-strategie nauw aansluit bij de missie en visie van de organisatie, maar tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat hun medewerkers, hun belangrijkste kapitaal, tevreden blijven”, stelt Tania.

Hybride werken en maatschappelijke relevantie

In veel sectoren hebben bedrijven tijdens de pandemie verplicht thuiswerk moeten invoeren. Hierdoor hebben de werknemers geproefd van het hybride werken en de positieve gevolgen ervaren op hun privéleven. Dit heeft zowel tijdens, maar ook na de pandemie een impact op de manier van leidinggeven: “Bedrijven moeten leidinggevenden opleiden zodat werknemers zich gesteund voelen in hun nieuwe autonomie”, vertelt Tania. “Ook connectie met het management en het bedrijf zijn van groot belang. Als er geen gevoel van inbedding in een groter geheel, maatschappelijke relevantie of zinvolle bijdrage is, zal dit een grote impact hebben op het mentaal welzijn en kan dit resulteren in een stijgend aantal burn-outs of ontslagen”, gaat Tania verder. Veel bedrijven herbekijken ook de organisatie van de werkplek. Om werknemers opnieuw enthousiast te maken om naar kantoor te komen, moet het kantoor als ontmoetingsplek gestimuleerd worden en worden gezamenlijke ruimtes bijvoorbeeld anders ingericht.

Voordelen van werken voor een familiebedrijf

Familiebedrijven kunnen het welzijn van hun medewerkers als troef gebruiken. “Bij familiebedrijven is de HR-afdeling vaak dichter betrokken bij de werkvloer, waardoor ze beter kunnen aanvoelen wat er leeft onder de werknemers. Dit heeft automatisch als gevolg dat er sneller kan ingespeeld worden op hun noden en behoeften, wat een sterkte is die familiebedrijven moeten uitspelen”, benadrukt Tania.

Bedrijven die een duidelijke HR-strategie uitstippelen die in lijn ligt met de visie en de strategie van het bedrijf, investeren bewust in de algemene ‘employee experience’ met retentie en werkgeluk als gevolg. “Familiebedrijven hebben echter vaak een kleiner HR-team, waardoor er weinig tijd over blijft naast de operationele taken om de strategische meerwaarde uit te spelen. Dit is een aandachtspunt waar tijdens de webinar dieper op ingegaan wordt”, vermeldt Tania als keerzijde van de medaille.

War for talent

De constante digitalisering en automatisering creëert een nood aan bijscholing en nieuwe skills. Bepaalde profielen, die een kennistekort opvullen, zijn reeds schaars in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, wat nu alom gekend staat als de ‘war for talent’. “Maar werkzoekenden laten nu meer dan ooit ook andere factoren meespelen in hun keuze voor een werkgever. Het thuiswerkbeleid, aandacht rond wellbeing, de employee value proposition en maatschappelijke relevantie kunnen het onderscheid maken en de balans doen doorslaan”, verduidelijkt Tania Pittoors, Head of People & Change voor KPMG Advisory.

Tijdens de webinar, die zal plaatsvinden op 12 mei 2022, bekijken we op basis van (internationaal) onderzoek wat de belangrijkste tendensen en uitdagingen zijn waar de HR-functie in bedrijven vandaag voor staat, post COVID-19.

Webinar 12 mei 2022 - 16h30 tot 17h30

Schrijf u hier in

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer