Van Roey - Wij bouwen niet voor mensen, wij bouwen met mensen

Op de Dag van het Familiebedrijf op 2 oktober kregen de aanwezigen aan de hand van vier business cases een inzicht in de impact van groei. Groei van de familie, maar ook groei van het bedrijf. Als derde in de rij ervaringsdeskundigen kwamen Eddy Cox en Eric Kurris aan het woord, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en familiaal bestuurder bij Groep Van Roey.

Het verhaal van Van Roey begint maar liefst meer dan 275 jaar geleden met Andreas Van Rooij die het orgel en de meubilering in de H. Michaëlkerk herstelt en restaureert. Na een duidelijke expansie staat momenteel de 9de generatie aan het roer. Groep Van Roey realiseert met zijn 9 ondernemingen een omzet van 276 miljoen euro en stelt 950 mensen te werk.

Extern management

Hoewel Groep Van Roey nog steeds een familiebedrijf is, is sinds 1973 niemand van de familie operationeel actief binnen het bedrijf. Die beslissing werd bewust genomen. De familie is wel vertegenwoordigd in de raad van bestuur van elk van de 9 ondernemingen. Eric Kurris, echtgenoot van Karin Van Roey, is ervan overtuigd dat de familie nog steeds impact heeft op het bedrijf. “De eindbeslissing ligt nog steeds bij de familie. We worden hierin geadviseerd door heel capabele mensen. Het benoemings- en remuneratiecomité spelen hierin een belangrijke rol.”

Eddy Cox, gedelegeerd bestuurder van de groep, begrijpt de beslissing van de familie om niet operationeel actief te zijn binnen het bedrijf. Toch is de familie nog steeds duidelijk aanwezig binnen het bedrijf. “De familie is bereikbaar en tastbaar, we hebben geregeld contact. Dat we een familiebedrijf zijn biedt ons bovendien een aantal voordelen. Zo heerst er binnen onze ondernemingen nog steeds de cultuur van een familiebedrijf. Daarnaast kunnen we een langetermijnvisie uitbouwen. Dat maakt dat we kunnen investeren in onze relaties en een strategie uitbouwen op lange termijn.”

Motor van groei

Groep Van Roey bouwt op een lange geschiedenis van groei. Volgens Eddy bestaat de motor hiervan uit drie elementen. Om te beginnen is er de strategie waarbij de groep langetermijnrelaties uitbouwt. “Ons volgende project bij de klant is steeds belangrijker dan het huidige project. We zoeken mensen op die meer dan één keer bouwen. Dat zorgt voor groei,” zo stelt Eddy. Daarnaast is Groep Van Roey een waardengedreven organisatie. “We zijn geen bedrijf dat stenen stapelt. We leveren diensten aan onze klanten, waarbij onze KOERS-waarden centraal staan: kwaliteit, openheid, engagement, respect en samenwerking. We bouwen niet voor mensen, maar met mensen. Zo bouwen we samen met onze klanten een succesvol partnership uit.”

Ten slotte zet de groep sterk in op innovatie. De bouwsector is traditioneel eerder een conservatieve sector. Innovatie betekent niet alleen werken met nieuwe machines, maar ook nieuwe samenwerkingsvormen uitdenken en introduceren. Groep Van Roey mag zich op dit vlak een pionier noemen met verschillende publiek-private samenwerkingen (PPS). “Bij deze projecten ontwerpen en bouwen we niet alleen voor onze klanten, we nemen na de oplevering ook de exploitatie van de infrastructuur voor onze rekening. Zo ontzorgen we onze klanten voor een periode van maar liefst dertig jaar,” aldus Eddy.

Innovatie

Dat innovatie zich niet enkel op het gebied van productie bevindt beaamt Wouter Broekaert, doctor in de Economische Wetenschappen en onderzoeker aan de Odisee Hogeschool. “Innovatie is heel breed, het beperkt zich niet tot enkel radicaal nieuwe producten. Het gaat over producten, processen én de organisatie en structuur van het bedrijf. Het is een totaalverhaal.” Ook Wouter ziet hierin troeven voor familiebedrijven. “Familiebedrijven kunnen de verschillende puzzelstukjes samenbrengen. De langetermijnvisie, waarden en externe perspectieven van familiebedrijven betekenen een basis voor groei en innovatie.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer