Vlaamse Belastingdienst wil schenking voor Nederlandse notaris (meestal) belasten

Het is een gangbare praktijk dat, wanneer familiale ondernemers vermogen of hun bedrijf willen schenken aan de kinderen, ze het vruchtgebruik nog bij zich houden. Op deze manier kan men nog levenslang genieten van de dividenden. Heel courant gebruikt men dan een Nederlandse notaris, de zogenaamde “kaasroute”. De Vlaamse belastingdienst Vlabel wil die voordelige schenkingsregeling nu toch belasten.

Een Nederlandse notaris kan een notariële akte afleveren met dezelfde juridische waarde als een Belgische notaris, met het grote voordeel dat die akte niet hoeft geregistreerd te worden in België… en er dus geen schenkbelasting geheven wordt. Een heel mooi verhaal dus. Totnutoe was het idee dat men na zo’n schenking geen erfbelasting zou moeten betalen, als men maar drie jaar in leven blijft na de schenking. Bovendien, ook na de schenking kon men deze nog in België registreren, dus als men binnen de drie jaar na de Nederlandse schenking ziek zou worden, dan kon men nog altijd beslissen om wél schenkbelasting te betalen.

Nieuw standpunt Vlabel

Maar op dit systeem komt Vlabel nu ‘plots’ terug. Zij interpreteren in een nieuwe standpunt de fiscale wet dusdanig streng dan dat er nu voor een roerende schenking met voorbehoud van vruchtgebruik altijd betaald moet worden. Het gaat dan om ofwel erfbelasting (tot 27% in rechte lijn), ofwel schenkbelasting (3% in rechte lijn). Volgens Vlabel moet er dus altijd langs de Vlaamse kassa gepasseerd worden. Daarmee legt de belastingdienst niet echt een juridische verplichting tot registratie op… maar als je kan kiezen tussen 3% betalen bij leven of 27% bij overlijden, dan is registreren en schenkbelasting betalen uiteraard een evidentie.

Voor een goed begrip, dit scenario geldt enkel wanneer men schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik. Wanneer men de volle eigendom aan de kinderen schenkt, dan is er geen wijziging. In de praktijk wordt er echter bijna steeds met voorbehoud van vruchtgebruik geschonken. We brengen ook in herinnering dat er in Vlaanderen een vrijstelling bestaat voor de schenking van een familiale onderneming (ook in dit geval enkel het vruchtgebruik).

In strijd met de wet

Het standpunt van Vlabel is volgens ons betwistbaar en in strijd met de wet. Het ligt daarom in de lijn der verwachtingen dat er snel juridische procedures zullen volgen. We achten de kans reëel dat de rechtbanken het standpunt zullen neerhalen, maar dat zullen we uiteraard pas binnen een paar jaar weten. Vlabel zou wel de werking van het nieuwe standpunt nog preciseren, zodat iedereen nog de mogelijkheid heeft om alsnog te registreren. Dat is toch al iets.

Maar ook al is dit standpunt in strijd met de wet, het zal allicht wel veel mensen aanzetten om alsnog de 3% belasting te betalen, wat misschien wel de bedoeling van Vlabel is.

Wim Vetters, advocaat Eubelius

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer