Voka en UWE: goede aanbevelingen in Code Buysse-III

De nieuwe code voor corporate governance bevat een reeks interessante aanbevelingen voor de Belgische ondernemingen. Dat stellen Voka-voorzitter Paul Kumpen en Vincent Reuter, de gedelegeerd bestuurder van Union Wallonne des Entreprises. De Code Buysse-III werd onlangs voorgesteld. Jozef Lievens en Sofie Lerut van het IFB hielden samen met Paul Buysse de pen vast voor deze update.

De Code Buysse-III doet een reeks aanbevelingen op het vlak van governance in niet-beursgenoteerde (familiale) ondernemingen. Ze wijst ondermeer op het belang van een actieve raad van bestuur met externe bestuurders. Externe bestuurders kunnen als klankbord van de ondernemer een belangrijke rol spelen. Jozef Lievens: “Ze vervullen een specifieke rol in familiale bedrijven omdat ze er mee over waken dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de familiale problemen en bedrijfsproblematieken. In de nieuwe aanbevelingen legt de code de nadruk op de noodzaak om de verwachtingen ten aanzien van de externe bestuurder duidelijk te formuleren en eventueel ook op papier te zetten.”

Nog te weinig raden evalueren zichzelf

Voorts beveelt de code aan om op geregelde tijdstippen de werking van de raad van bestuur en de performantie van de individuele bestuurders te evalueren. “Uit onze onderzoek is gebleken dat in 7 op de 10 bedrijven nooit evaluaties plaatsvinden”, merkt Jozef Lievens op. “En als er toch een evaluatie is, dan is die meestal strikt intern en informeel. Op dit belangrijke punt gaat de nieuwe Code Buysse dieper in en reikt ze bijvoorbeeld de thema’s voor een evaluatie aan.”

De code wijdt ook een hoofdstuk aan de instap van een private equity partner. Patrick De Schutter, co-gedelegeerd bestuurder IFB: “We merken in onze contacten met familiebedrijven dat het belang van private equity toeneemt. De Code Buyse-III reikt daarom een reeks basisvoorwaarden aan voor een geslaagde instap van zo’n financiële partner.”

In Outline, het magazine van ING, reageert gedelegeerd bestuurder Vincent Reuter van Union Wallonne des Entreprises enthousiast: “Wij hebben graag aan de nieuwe versie en verdere verfijning van de Code Buysse meegewerkt. Ze bevat een reeks goede aanbevelingen voor onze ondernemingen. De aanbevelingen rond private equity bijvoorbeeld kunnen we uitbreiden naar elke instap van vreemd kapitaal. Want voor een familiebedrijf betekent zo’n investering van buitenaf altijd een grote verandering.”

Debat over risicobeheer staat nu op de kaart

De code voor corporate governance gaat ook dieper in op de controle en het beheer van risico’s. In het document wordt een overzicht gegeven van de rollen van het management, de raad van bestuur en eventuele financiële en auditcomités in grotere ondernemingen. Een goede zaak, vindt Voka-voorzitter Paul Kumpen: “Op het vlak van risicobeheer kennen we in België wat achterstand, denk maar aan de cyberrisico’s. Het is absoluut noodzakelijk dat de risico’s in kaart worden gebracht en dat het risicobeheer regelmatig wordt geëvalueerd. Dit onderwerp is te lang afwezig geweest in het debat binnen de raden van bestuur.

Wil u meer weten over de nieuwe Code Buysse-III, klik hier: http://familiebedrijf.be/nieuws/nieuwe-code-buysse-praktische-leidraad-good-governance

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer