Wat betalen familiebedrijven aan hun werknemers?: Wouter Beuckels aan het woord over de loonstudie

Over weinig topics wordt zo veel gespeculeerd als over verloning. Bedrijven bepalen dit vaak volgens de eigen cultuur, naargelang de vragen van de kandidaat, of winnen informatie in binnen hun eigen netwerk. In het merendeel van de gevallen wordt nog geen gebruik gemaakt van objectieve informatie hierover. Beursgenoteerde bedrijven hebben nu wel de plicht om de loongegevens van hun topkaders bekend te maken. Bij familiebedrijven blijft het nog grotendeels tasten in het duister. Hudson maakt er nu een onafhankelijke studie over.

Wouter Beuckels en Bert De Greve van Hudson zullen voor het IFB de resultaten bekend maken van een onderzoek dat ze momenteel aan het afronden zijn over de verloning van executives in familiebedrijven. Dat doen ze op de IFB Leagues in diverse Vlaamse provincies. Want meten is weten. “We hebben een ruime groep van bedrijven bereid gevonden om aan deze studie mee te werken,” vertelt Wouter Beuckels. “De bedoeling is meer te weten te komen over de verloning van topkaders. Denk maar aan functies zoals die van de CEO, de CFO, de COO, de HR- of IT manager en de communicatiedirecteur. Het gaat om familiebedrijven uit verschillende sectoren, en van verschillende groottes, maar die wel een zeker niveau van omzet behalen of ongeveer een 100 werknemers op de payroll hebben.”

Heel wat vragen kunnen aan de orde zijn. Hoe hoog is het loon van een kaderlid in een familiebedrijf in vergelijking met wat in andere bedrijven wordt verdiend? Welke bonussen kunnen bovenop het loon worden uitbetaald? Of is er enkel en alleen vast loon? Wat met de variabele verloning en de voordelen in natura? Wordt er meer betaald naargelang de taille van een familiale kmo?

Die laatste kwestie kan erg cruciaal zijn voor de retentiepolitiek. Als men er logischerwijs van uit gaat dat grote bedrijven allicht meer geld veil hebben voor hun topkaders, waarom zou men dan nog kiezen voor een job aan de top van een familiebedrijf? Wouter Beuckels anticipeert al op wat de studie straks aan het licht zal brengen: “Loon is één zaak, “zegt de Hudson manager. “Maar er is ook meer dan loon an sich. Er is ook iets zoals de voldoening in de job. Hoeveel verantwoordelijkheid en zeggenschap mag een kaderlid dragen? Is hij enkel en alleen een uitvoerder van wat er op een ander niveau beslist wordt? Hoe zit het met het zogenaamde entrepreneurship? Kan men zich uitleven als een echte ondernemer binnen de onderneming? In de praktijk blijkt dat mensen gemotiveerder zijn als ze zich kunnen uitleven als ondernemer binnen de onderneming. Vanuit dat oogpunt kan de dynamiek van een familiebedrijf een voordeel zijn, anders dan een mastodontbedrijf met veel regeltjes, structuren en barrières allerlei.”

Trend naar jobrotatie

Hoe je het ook draait of keert, alle bedrijven -groot of klein, multinational of familiaal van inslag- vissen allemaal in dezelfde talentvijver. Iedereen wil altijd en overal de beste M/V in eigen huis halen. Het spel van verleiden en verleid worden, geldt ook bij het zoeken naar medewerkers. En dus zijn multinationals en familiebedrijven in dat opzicht ook concurrenten van elkaar. “In veel familiebedrijven is men zich goed en wel bewust van die sluimerende opbodsituatie,” zegt Wouter Beuckels namens Hudson. “De jongere generatie wil daar ook iets aan doen, vanuit de ambities en de overtuiging dat een bedrijf sterke mensen nodig heeft om te scoren. Daarom zoeken ze ook informatie over wat dergelijke profielen kosten om te weten welke investeringen nodig zijn om het juiste talent aan te trekken, zonder te verzeilen in een situatie van nodeloos opbod. En ja, je merkt al een soort watervaleffect van hogere kaders die van pakweg een of ander groot bedrijf afzakken naar een familiebedrijf, waar veel voordelen opwegen tegen de nadelen van een groter bedrijf. Via onze studie willen we ook nagaan in hoeverre de lonen in familiebedrijven evolueren, en de rest van de markt benaderen.”

“In de praktijk blijkt dat mensen gemotiveerder zijn als ze zich kunnen uitleven als ondernemer binnen de onderneming. Vanuit dat oogpunt kan de dynamiek van een familiebedrijf een voordeel zijn, anders dan een mastodontbedrijf met veel regeltjes, structuren en barrières allerlei.”

Benieuwd naar de resultaten van de studie? Stuur een e-mail naar sien@familiebedrijf.be .

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer