Peter Vyncke - Vyncke NV: "We komen gelouterd uit de crisis"

De coronacrisis treft veel familiebedrijven ongemeen hard. De productie wordt (noodgedwongen) verminderd of stilgelegd, winkels moeten de deuren sluiten, en contacten met klanten en leveranciers worden bemoeilijkt. Toch biedt deze crisis ook opportuniteiten. We leren uit de nieuwe realiteit, en passen ons zo goed mogelijk aan. Dat merkt ook Peter Vyncke, CEO van West-Vlaams familiebedrijf Vyncke NV. Zo schudde de crisis de interne communicatie van het bedrijf grondig door elkaar.

“Het is moeilijk om in positieve bewoordingen over corona te spreken,” steekt Peter van wal. “Mensen worden ziek en sterven, mensen verliezen hun inkomen en bedrijven gaan failliet. Maar het overkomt ons nu, en we moeten leren met de nieuwe realiteit om te gaan. Zo hebben we ook bij Vyncke een heleboel maatregelen genomen om onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.”

En toch is de crisis niet alleen kommer en kwel. “We leren op vlak van interne organisatie en communicatie op sneltempo bij, en dat is iets wat we willen meenemen naar de toekomst.” Binnen Vyncke ontstond zo ‘Dank zij corona’, een lijst met good practices die voortkomen uit de crisis. Deze practices zullen later verder toegepast worden. “Het begon met één brief,” licht Peter toe. “Omdat we door corona niet meer alle Vynckeneers live konden bereiken, hebben mijn broer en ik hen een korte brief geschreven.” Maar daar bleef het niet bij. “Binnen ons familiebedrijf is er sinds de oprichting de traditie om op Goede Vrijdag een paasboodschap te brengen aan de medewerkers. Tot voor kort gebeurde dat steeds live in onze hoofdvestiging in Harelbeke. Van onze 120 medewerkers op de hoofdzetel waren er elk jaar een 80-tal aanwezig. De anderen waren er niet door ziekte, verlof of omdat ze op de werf of bij een klant zijn. Dat hebben we dit jaar anders aangepakt. We hebben een filmpje gemaakt van een tweetal minuten dat we uitstuurden naar alle 385 Vynckeneers. Nu hebben we in plaats van 80 medewerkers iedereen bereikt. Ik kan met zekerheid zeggen dat vorig jaar het laatste jaar was dat we de paasboodschap live gebracht hebben. We hadden dit al veel langer moeten doen.”

Bovendien had het bedrijf afgelopen week zijn allereerste webinar in zijn 108-jarige geschiedenis. “We houden elk kwartaal een ‘ronde’, waarbij het management team, COO, CFO en sales manager en anderen alle Vynckeneers inlicht over de resultaten van de afgelopen 3 maanden en de vooruitzichten van de komende 3 maanden. Net zoals bij de paasboodschap bereiken we hiermee een tachtigtal medewerkers. Dit gaat vooral aan de field engineers vaak voorbij. Dat hebben we nu volledig omgedacht. We organiseerden een live webinar, waarbij de medewerkers ook vragen konden stellen via chat. Mensen die op het moment van het webinar niet beschikbaar waren konden achteraf de opname bekijken. Na het webinar hebben we beslist dat het vanaf nu altijd zo zal lopen. Dit is een machtig instrument, dat we zullen meenemen naar het post-coronatijdperk.”

Kunnen we dan toch iets positiefs meenemen uit de crisis? “Corona zet een vergrootglas op ons gedrag. We tonen nu aan onszelf dat we veel te veel consumeren. Waar we voor corona 7 keer de wereld rondvlogen om een contract te sluiten, merken we nu dat dat ook mogelijk is met 3 reizen. De overige 4 reizen kan je gemakkelijk ondervangen met online tools. We zullen gelouterd uit de crisis komen.”

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer